Ενημέρωση με ένα κλικ

Παράνομη εργασία συνταξιούχων: Ποια είναι η ποινή

Αυστηρότερη θα είναι πλέον η ποινή για όσους συνταξιούχους δεν δηλώνουν την εργασίας τους στον ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, μαζί την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού έως τα τέλη Φεβρουαρίου, έρχεται και η διόρθωση στη σχετική διάταξη, η οποία πλέον θα αναφέρει ότι η ποινή για την παράνομη εργασία των συνταξιούχων θα ισοδυναμεί με ποσό 12 συντάξεων, από 10 που ήταν μέχρι σήμερα.

Ειδικότερα, με την προωθούμενη διάταξη προβλέπεται ότι στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, οι ακαθάριστες συντάξεις, κύριες, επικουρικές και προσυνταξιοδοτικές παροχές, καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.

Σημειώνεται ότι το ισχύον καθεστώς που αλλάζει προβλέπει την παρακράτηση του 70% της σύνταξης για όσους εργάζονται.

Επίσης, όπως αναφέρεται στην εφημερίδα «Τα Νέα», στο νέο νομοσχέδιο ορίζεται ότι για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων, επικουρικών συντάξεων και των προσυνταξιοδοτικών παροχών, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας.

Οι συνταξιούχοι υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να το δηλώσουν στον φορέα κύριας ασφάλισης του ΕΦΚΑ, καθώς και στο ΕΤΕΑΕΠ. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος 12 μηνιαίων συντάξεων. Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως του ποσού του 1/4 από την κύρια σύνταξη και την επικουρική. Διαφορετικά, εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

Μεταξύ άλλων, εξαιρούνται των ανωτέρω ρυθμίσεων oι συνταξιούχοι του ΟΓΑ, οι οποίοι θα λαμβάνουν όλο το ποσό της σύνταξής τους, ενώ συνεχίζουν την απασχόλησή τους στον αγροτικό τομέα ως αγρότες μελισσοκόμοι, κτηνοτρόφοι-πτηνοτρόφοι και αλιείς.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει