Ενημέρωση με ένα κλικ

Υποτροφίες απόρων νέων και νεανίδων απο το Ίδρυμα Πηνελόπης Κατσέα – Σπάνδου

Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟΡΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΚΑΤΣΕΑ ΣΠΑΝΔΟΥ προκηρύσσει την χορήγηση κατόπιν επιλογής 7 υποτροφιών συνολικής αξίας 12.000 Ευρώ περί απόρων νέων και νεανίδων Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα αποφάσισαν ότι 4 υποτροφίες αξίας 1.500 Ευρώ η Κάθε μία δηλαδή συνολικής αξίας 6.000 Ευρώ θα χορηγηθούν για μόρφωση σε Τεχνικές Σχολές κάθε ειδικότητας και Β υποτροφίες αξίας 2.000 Ευρώ η κάθε μία δηλαδή συνολικής αξίας 6.000 Ευρώ θα χορηγηθούν για Πανεπιστημιακή μόρφωση σε θετικές επιστήμες Και εικαστικές τέχνες σε εξαιρετικές όμως ιδιαιτέρας επίδοσης με βαθμό αόριστα.

Οι 3 παραπάνω υποτροφίες χορηγηθούν Και σε άλλες επιστήμες οι οποίες θα χορηγηθούν Και για τα 3 παρακάτω επίπεδα σπουδών μόνο αν μείνουν αδιάθετες κάποιες από τις υποτροφίες των θετικών επιστημών που αποτελούν τον κύριο στόχο του Ιδρύματος και – ειδικότερα 1 σε Προπτυχιακούς φοιτητές και οποίοι δεν θα φοιτούν στο 1ο έτος σπουδών το ακαδημαϊκό έτος (2019-2020), 1 σε Μεταπτυχιακούς φοιτητές Και 1 σε υποψήφιο Διδάκτορα στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις

1 Να είναι ελληνικής ιθαγένειας Και ηλικίας μέχρι και 36 ετών

2 Να κατάγονται από Ασβεστοχώρι Θεσσαλονίκης

3 Να προέρχονται από αποδεδειγμένα φτωχές οικογένειες

4 Να διακρίνονται για την επίδοση τους στα γράμματα

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 125 Ευρώ το μήνα νια Κάθε έναν υπότροφο νια μόρφωση σε Τεχνικές Σχολές και στο ποσό των 166,5 ευρώ το μήνα για κάθε έναν υπότροφο για Πανεπιστημιακή μόρφωση.

Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στην έδρα του Ιδρύματος το Ασβεστοχώρι θεσσαλονίκης T.K 5701C αίτηση στην οποία πρέπει να απαριθμούνται και περιγράφονται αναλυτικά όλα τα Επισυναπτόμενα δικαιολογητικά άλλως θεωρείται ότι δεν έχει γίνει κατάθεση τους στο’Ιδρυμα δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη μέχρι και 5 -1-2020 συνοδευόμενη από τα απαραίτητα πρόσφατα με ημερομηνία έκδοσης ή επικύρωσης από 5-12 2019 έως και 5-1-2020 Και με νόμιμη επίσημη μετάφραση στα ελληνικά για Τυχόν ξενόγλωσσα αλλοδαπής προέλευσης δικαιολογητικά Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει στις 21-1-2020.

Για το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Πρόεδρο του Ιδρύματος Κ Χατζηαντω νίου Νικόλαο στο τηλ 6932248105

Πρόεδρος tou Ιδρύματος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πηγή: career.duth.gr

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει