Ενημέρωση με ένα κλικ

Κολλάνε στην γραφειοκρατία των φορέων οι μετατάξεις

«Σε περίπτωση που, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος, οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται κατά τον χρόνο της αξιολόγησης των υποψηφίων και σε κάθε περίπτωση κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης απόσπασης ή μετάταξης» .

Αυτό είναι το εδάφιο από το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που ουσιαστικά δίνει την δυνατότητα στους φορείς να καθυστερήσουν ηθελημένα τις μετατάξεις υπαλλήλων μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος και αξιολογηθούν οι υποψήφιοι.

Βέβαια υπάρχει η δικλείδα ασφαλείας προκειμένου να λύσει την κωλυσιεργία των φορέων, καθώς στο μέχρι σήμερα πλαίσιο ορίζεται ρητώς ότι σε περίπτωση που ο φορέας προέλευσης αρνηθεί να απαντήσει, τότε τεκμαίρεται ότι οι προϋποθέσεις πληρούνται.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει