Ενημέρωση με ένα κλικ
Άρθρα με την ετικέτα Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας

Κολλάνε στην γραφειοκρατία των φορέων οι μετατάξεις

«Σε περίπτωση που, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος, οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται κατά τον χρόνο της αξιολόγησης των υποψηφίων και σε κάθε περίπτωση κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης απόσπασης ή…
Διαβάστε περισσότερα...