Ενημέρωση με ένα κλικ

Νέο Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων θα κατατεθεί ως τις 10 Μαρτίου.

Θα περιλαμβάνει εναρμόνιση με τη νεώτερη κοινοτική νομοθεσία, αλλαγές στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης και περιγραφή της μακροχρόνιας στρατηγικής για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος που προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία θα ανακαινίζονται κατά μέσο όρο 60.000 κτήρια ετησίως.

Αυτά προκύπτουν από την ομιλία της γ.γ. Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Αλεξάνδρας Σδούκου, σε ημερίδα που οργάνωσαν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) κι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Σύμφωνα με την κ. Σδούκου, «αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα για τη χώρα στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης είναι η εναρμόνιση με την αναθεωρημένη οδηγία 2018/844 για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων μέχρι τις 10 Μαρτίου 2020.

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως σε βελτιώσεις στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων» είπε.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία θα κατατεθεί η μακροχρόνια στρατηγική για την ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος, που θα αποτυπώνει όλα τα μέτρα και τις απαιτούμενες ενέργειες για τον τομέα αυτόν κι αποτελεί κριτήριο αιρεσιμότητας, που σημαίνει ότι αποτελεί προϋπόθεση για να αποδεσμευτούν κονδύλια από το επόμενο ΕΣΠΑ (2021-2027) για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια.

Με βάση τα στοιχεία που παρέθεσε η γ.γ .του ΥΠΕΝ, έχει τεθεί ως στόχος έως το 2030 το 15% των κατοικιών να έχει ανακαινιστεί ή να έχει αντικατασταθεί από νέα κτήρια σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

Ο συνολικός αριθμός κτηρίων που πρέπει να ανακαινιστούν υπολογίζεται σε περίπου 600.000. Επομένως, κάθε χρόνο θα αναβαθμίζονται ενεργειακά ή θα αντικαθίστανται από νέα ενεργειακά αποδοτικότερα κατά μέσο όρο 60.000 κτήρια ή κτιριακές μονάδες.

Συνολικά, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας κατά 8 δισ. ευρώ και στη δημιουργία και διατήρηση 22.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης.

«Πρέπει να κινητοποιήσουμε περισσότερα ιδιωτικά κεφάλαια, να δώσουμε περισσότερα και διαφορετικά κίνητρα, να καταστήσουμε ελκυστικότερες τις επενδύσεις στον τομέα της αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος» τόνισε η κ. Σδούκου, καθώς μέσω των δύο προγραμμάτων Εξοικονόμησης που έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα έχουν αναβαθμιστεί περί τις 140.000 κατοικίες.

Τέλος, ανέφερε ότι τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και επισήμως το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα αφορά τη χορήγηση επενδυτικών δανείων μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία θα αποπληρώνονται από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, εφόσον το έργο υλοποιηθεί σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει