Ενημέρωση με ένα κλικ

Μόνιμοι στον ΕΦΚΑ χωρίς διαγωνισμό – Πώς θα κάνετε αίτηση

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ την Τετάρτη, η 9Κ/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Η νέα προκήρυξη 9Κ/2022 του ΑΣΕΠ, προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 173 θέσεων, μόνιμου προσωπικού, στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), που εποπτεύεται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Στην προκήρυξη ζητείται προσωπικό Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να συμμετάσχουν και απόφοιτοι λυκείου.

Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ θα πρέπει να γνωρίζουν πως η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 και λήγει την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2023.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή την περίοδο στο ΑΣΕΠ «τρέχουν» οι αιτήσεις για τον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του δημοσίου, ενώ, για το Εθνικό Τυπογραφείο «έφυγε» σήμερα και η 10Κ/2022 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία προβλέπει την πλήρωση 148 θέσεων στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Οι ειδικότητες
Οι ειδικότητες της εν λόγω προκήρυξης είναι οι εξής:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ΠΕ Μηχανικών
ΠΕ Πληροφορικής
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΤΕ Μηχανικών
ΤΕ Πληροφορικής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
Προσλήψεις και με απολυτήριο λυκείου
Όπως φαίνεται αναλυτικά παραπάνω, στον νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ μπορούν να συμμετάσχουν και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στον διαγωνισμό δηλαδή μπορούν να λάβουν μέρος και απόφοιτοι λυκείου.

Συγκεκριμένα στον κλάδο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), γίνονται δεκτοί απόφοιτοι που κατέχουν:

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή
Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή
Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή
Δεκτοί γίνονται ακόμα και όσοι κατέχουν απολυτήριο τίτλο:

Ενιαίου Λυκείου ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή
Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή
άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει