Ενημέρωση με ένα κλικ

Αναλυτικά όλες οι αλλαγές σε Φορολογία και Συντάξεις για το 2020

Αυξάνονται οι αποδοχές των φορολογουμένων (μισθωτών, συνταξιούχων αγροτών και ελεύθερων επαγγελματιών) καθώς από την 1η Ιανουαρίου ενεργοποιούνται οι μειωμένοι φορολογικοί συντελεστές. Για πρώτη φορά έπειτα από δέκα και πλέον χρόνια στο σύνολό τους τα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα διαπιστώσουν μειώσεις στις επιβαρύνσεις, οι οποίες ενδεχομένως να διευρυνθούν μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για σταδιακή κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από τα μέσα του 2020. Για τους έχοντες χαμηλά εισοδήματα, τις οικογένειες με παιδιά και τους ελεύθερους επαγγελματίες οι ελαφρύνσεις είναι μεγαλύτερες, ενώ αντίθετα περιορισμένες είναι για τη μεσαία τάξη, κάτι που παραδέχθηκε πρόσφατα και ο πρωθυπουργός. Συγκεκριμένα, οι μειώσεις στη φορολογία σε μηνιαία βάση φθάνουν έως τα 13 ευρώ για τους  άγαμους ή έγγαμους μισθωτούς χωρίς παιδιά και περιορίζονται στα 11 ευρώ για μισθωτό με ένα προστατευόμενο τέκνο. Στα δύο παιδιά η μείωση της φορολογίας για τους μισθωτούς σε μηνιαία βάση διαμορφώνεται έως 14 ευρώ, ενώ στην περίπτωση μισθωτών με 3 παιδιά η μηνιαία παρακράτηση θα μειωθεί έως 23 ευρώ. Τα παραπάνω αφορούν τους μισθωτούς με ετήσια εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Για ποσά άνω των 20.000 και έως 50.000 ευρώ οι μειώσεις ψαλιδίζονται σημαντικά, λόγω των αλλαγών που επήλθαν στον τρόπο που υπολογίζεται η νέα έκπτωση φόρου, δηλαδή τα νέα αφορολόγητα.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι στους μεγάλους κερδισμένους του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Οι αυτοαπασχολούμενοι  θα διαπιστώσουν στην εκκαθάριση των εισοδημάτων του 2020 (δηλαδή στις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2021) μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων που φθάνουν και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τα 1.300 ευρώ. Αυτό θα συμβεί εξαιτίας της σημαντικής μείωσης του πρώτου φορολογικού συντελεστή από 22% σε 9%. Συγκεκριμένα, όσοι δηλώνουν εισοδήματα έως 10.000 θα δουν τον φόρο να μειώνεται κατά 60% περίπου ή διαφορετικά κατά 1.300 ευρώ. Επί της ουσίας, ελεύθερος επαγγελματίας με φορολογητέο εισόδημα 10.000 ευρώ πληρώνει σήμερα στην εφορία 2.200 ευρώ. Με τη μείωση του συντελεστή στο 9% ο φόρος περιορίζεται στα 900 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι οι αυτοαπασχολούμενοι που δεν έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας ή έως τρεις εργοδότες φορολογούνται από το πρώτο ευρώ του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που εμφανίζουν στην εφορία, καθώς γι’ αυτούς δεν ισχύει αφορολόγητο όριο εισοδήματος.

Τα αφορολόγητα όρια

Θεσπίζεται νέα φορολογική κλίµακα, η οποία συνοδεύεται από αλλαγές και στην έκπτωση φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο. Η νέα φορολογική κλίµακα έχει την εξής µορφή:

pin1.jpg

Η έκπτωση φόρου για µισθωτούς-συνταξιούχους που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο διαµορφώνεται ως εξής:

  • Αγαµος: 777 ευρώ που συνεπάγεται αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ.
  • Εγγαµος µε 1 παιδί: 810 ευρώ για να προκύπτει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.
  • Εγγαµος µε 2 παιδιά: 900 ευρώ για να προκύψει αφορολόγητο όριο 10.000 ευρώ.
  • Εγγαµος µε 3 παιδιά: 1.120 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο 11.000 ευρώ.
  • Εγγαµος µε 4 παιδιά: 1.340 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.
  • Για κάθε επιπλέον τέκνο η έκπτωση φόρου προσαυξάνεται κατά 220 ευρώ.

Τα ποσά της έκπτωσης φόρου θα δίνονται στο σύνολό τους για εισόδηµα από µισθούς ή συντάξεις έως 12.000 ευρώ. Για εισοδήµατα άνω των 12.000 ευρώ οι εκπτώσεις φόρου θα περιορίζονται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήµατος. Από τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος, µε βάση τα παραπάνω δεδοµένα, προκύπτουν µειώσεις στο φορολογικό βάρος για την πλειονότητα των µισθωτών και συνταξιούχων που θα φανούν από την Πρωτοχρονιά µέσω της µείωσης της παρακράτησης φόρου εισοδήµατος. Η ελάφρυνση, ωστόσο, είναι περιορισµένη για τα µεσαία εισοδήµατα, δηλαδή για όσους έχουν ετήσιες αποδοχές από 20.000 έως και περίπου 50.000 ευρώ. Μάλιστα, οι µισθωτοί µε εισόδηµα σε αυτό το επίπεδο και ένα προστατευόµενο τέκνο δεν έχουν κανένα όφελος, ενώ σηµαντικό είναι το όφελος για όσους έχουν πολύ υψηλό εισόδηµα, δηλαδή πάνω από 80.000 ευρώ ετησίως. Κερδισµένοι της νέας φορολογικής κλίµακας είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, καθώς η νέα φορολογική κλίµακα τους προσφέρει ελάφρυνση σε όλη την γκάµα των εισοδηµάτων.

pin4.jpg

Οι αγορές µε κάρτα και οι εξαιρέσεις

Εκτός από την εισφορά αλληλεγγύης θα αφαιρείται για τον υπολογισµό των ελάχιστων ηλεκτρονικών δαπανών και η δαπάνη για διατροφή συζύγου και παιδιών εφόσον καταβάλλεται ηλεκτρονικά. Οχι µόνο οι µισθωτοί αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει από το νέο έτος να δαπανούν τουλάχιστον το 30% του εισοδήµατός τους µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Εφόσον δαπανούν λιγότερα, τότε θα τους επιβάλλεται πρόσθετος φόρος 22% επί του ποσού της δαπάνης που υπολείπεται από το ελάχιστο απαιτούµενο.

Σε περίπτωση που έχουν πραγµατοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγµατικού εισοδήµατος, το απαιτούµενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το τριάντα τοις εκατό (30%) στο είκοσι τοις εκατό (20%) του πραγµατικού τους εισοδήµατος. Στον φορολογούµενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασµός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€), ενώ προβλέπονται εξαιρέσεις για φορολογούµενους που έχουν αντικειµενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών µέσων πληρωµής, όπως είναι οι φορολογούµενοι άνω των 70 ετών και οι κάτοικοι µικρών οικισµών.

pin2.jpg
pin3.jpg

Ο νέος χρόνος φέρνει νέες αντικειµενικές

Εντός του 2020 έρχεται και επικαιροποίηση των αντικειµενικών αξιών στα ακίνητα, µε επέκτασή τους σε περιοχές που σήµερα υποφορολογούνται. Η δηµιουργία νέου πλαισίου για τις αντικειµενικές αξίες αποτελεί για το οικονοµικό επιτελείο µία από τις σηµαντικότερες διαρθρωτικές παρεµβάσεις στην οικονοµία, ενώ το ίδιο ζήτηµα βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες και των θεσµών στο πλαίσιο της µεταµνηµονιακής εποπτείας της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό η επικαιροποίηση των αντικειµενικών αξιών στα ακίνητα θα είναι ένα από τα βασικά συστατικά της πέµπτης µεταµνηµονιακής αξιολόγησης που ουσιαστικά έχει ήδη ξεκινήσει. Αναφορικά µε τις αντικειµενικές αξίες, η κυβέρνηση έχει δεσµευθεί έναντι των θεσµών ότι:

  1. Θα επεκτείνει το αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού των αξιών των ακινήτων σε περίπου 3.000 περιοχές. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για περιοχές που έχουν αναπτυχθεί οικιστικά ή και τουριστικά, αλλά αντιµετωπίζονται φορολογικά ως εκτός σχεδίου και οικισµού, δηλαδή µε τις χαµηλές αξίες των αγροτεµαχίων. Με την ένταξή τους στο αντικειµενικό σύστηµα πρόκειται να αυξηθεί σηµαντικά η φορολογητέα ύλη σε αυτές και να προκύψει δηµοσιονοµικός χώρος για την περαιτέρω µείωση του ΕΝΦΙΑ.
  2. Θα γίνει ευθυγράµµιση των αντικειµενικών µε τις εµπορικές αξίες των ακινήτων. Στην πράξη αυτό µεταφράζεται σε αυξήσεις των τιµών ζώνης σε περίπου 4.000 περιοχές της χώρας, κυρίως αστικές, καθώς και παραθαλάσσιες στη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα.
  3. Θα αλλάξει ο τρόπος προσδιορισµού των αντικειµενικών αξιών µε τη δηµιουργία ενός µόνιµου µηχανισµού επικαιροποίησής τους. Ο µηχανισµός θα λειτουργεί µε τροφοδότηση τιµών από πολλαπλές πηγές, όπως είναι οι αγοραπωλησίες, τα µεσιτικά δίκτυα κ.λπ. Με τον δηµοσιονοµικό χώρο που θα προκύψει από την επικαιροποίηση των αντικειµενικών αξιών και τη σχετική διεύρυνση της φορολογικής βάσης, το υπουργείο Οικονοµικών σκοπεύει να αναθεωρήσει τη φορολογία ακινήτων. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται παρεµβάσεις στον ΕΝΦΙΑ και στη φορολογία κεφαλαίου, όπως είναι οι συντελεστές και τα κλιµάκια των φόρων κληρονοµιάς, µεταβίβασης κ.ά.

Μπόνους για λίφτινγκ στα ακίνητα

Θεσπίζεται έκπτωση 40% από τον φόρο εισοδήµατος για τη δαπάνη ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθµισης ακινήτων. Απαλείφθηκε από την τελική µορφή του φορολογικού νόµου η διάταξη µε την οποία οι ιδιοκτήτες έχαναν την έκπτωση 5% από το εισόδηµα ακινήτων αν κάνουν χρήση της έκπτωσης 40% από τον φόρο εισοδήµατος. Ωστόσο περιορίστηκε η µέγιστη δαπάνη ανά φορολογούµενο από τα 48.000 στα 16.000 ευρώ. Ετσι η µέγιστη έκπτωση φόρου είναι πλέον 6.400 ευρώ που θα κατανέµεται ισόποσα σε τέσσερα φορολογικά έτη.

Η έκπτωση φόρου δίνεται µόνο για τις εργασίες και όχι για τα υλικά και δίνεται σε τέσσερις ετήσιες δόσεις. Για παράδειγµα, ιδιοκτήτης που πραγµατοποιεί δαπάνη αναβάθµισης ακινήτου του µε εργασίες ύψους 10.000 ευρώ, θα έχει συνολική έκπτωση 4.000 ευρώ που θα µοιραστεί σε τέσσερα χρόνια, δηλαδή 1.000 ευρώ ετησίως. Προϋπόθεση για την παροχή της έκπτωσης είναι η δαπάνη να έχει εξοφληθεί µε τραπεζικό µέσο και να έχει εκδοθεί για αυτήν φορολογικό παραστατικό.

Ρύθµιση οφειλών µε διπλάσιες δόσεις

Επέρχονται και αλλαγές στην πάγια ρύθµιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση. Για τις τακτικές φορολογικές οφειλές οι δόσεις µπορούν ακόµη και να διπλασιαστούν, δηλαδή από τις 12 να φτάσουν έως και τις 24, ενώ για τις έκτακτες φορολογικές οφειλές µπορούν να φτάσουν έως και τις 48 αντί για έως 24 που ισχύουν σήµερα. Οι δόσεις ορίζεται µε εισοδηµατικά κριτήρια. Οι φορολογούµενοι που θα επιλέγουν για τακτικές φορολογικές οφειλές, όπως είναι ο φόρος εισοδήµατος, περισσότερες από 12 δόσεις θα επιβαρύνονται µε αυξηµένο επιτόκιο κατά µία εκατοστιαία µονάδα. Το ίδιο θα γίνεται και για όσους επιλέγουν να εξοφλήσουν έκτακτες φορολογικές οφειλές, όπως είναι ο φόρος κληρονοµιάς, σε περισσότερες από 24 δόσεις.

Σβήνουν χρέη έως 10 ευρώ

Διαγράφονται όλες οι ληξιπρόθεσµες οφειλές ύψους έως 10 ευρώ προς τη φορολογική διοίκηση και θεσπίζεται περιοδική διαγραφή ποσών έως ένα ευρώ προκειµένου να µη δηµιουργείται διοικητικό κόστος για την προσπάθεια είσπραξης.

Η εξίσωση για δέσµευση λογαριασµού

Θεσπίζεται ανώτατο όριο δέσµευσης περιεχοµένου τραπεζικών λογαριασµών και θυρίδων στο εξαπλάσιο του ποσού των διαφυγόντων εσόδων του ∆ηµοσίου από λαθρεµπόριο.

Πιο αποδοτικές οι παροχές σε είδος

Μειώνεται η φορολόγηση των παροχών σε είδος αλλά και στα stock options στους εργαζόµενους (στο 15% από 45% σήµερα), εφόσον διακρατηθούν για περισσότερους από 24 µήνες. Επίσης καταργείται η εισφορά 0,6% στο leasing και το factoring.

13% από 24% ο ΦΠΑ στα βρεφικά

Μειώνεται ο ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήµερα στον µειωµένο συντελεστή 13%.

Πρέσινγκ σε πλατφόρµες τύπου Airbnb

Έρχεται ακόµη και ηλεκτρονικό λουκέτο για τις πλατφόρµες διαµοιρασµού κατοικιών τύπου Airbnb εφόσον δεν συνεργαστούν µε τις ελληνικές φορολογικές Αρχές για την παροχή στοιχείων αναφορικά µε τις µισθώσεις και τα εισοδήµατα από βραχυχρόνια εκµίσθωση ακινήτων. Θεσπίζεται το δικαίωµα της ΑΑ∆Ε να ζητά επίσηµα τα σχετικά στοιχεία από τους δικτυακούς τόπους και εφόσον δεν ανταποκριθούν θα εντέλλονται να «κατεβάσουν» τους σχετικούς ιστότοπους από το ελληνικό Ιντερνετ. Αν οι πάροχοι Ιντερνετ δεν συµµορφωθούν, προβλέπεται πρόστιµο έως και 100.000 ευρώ.

Σαρωτικές αλλαγές σε συντάξεις και εισφορές έρχονται από το 2020 µε το νέο Ασφαλιστικό αλλά και λόγω των πολλαπλών µεταβατικών περιόδων που προέβλεψε ο νόµος Κατρούγκαλου από το 2016.

Το νέο έτος είναι χρονιά παρεµβάσεων και στο µέτωπο των µισθών. Από τις αλλαγές επηρεάζονται πάνω από τέσσερα εκατοµµύρια εργαζόµενοι – ασφαλισµένοι και συνταξιούχοι.

Πρόκειται για πάνω από 3,3 εκατοµµύρια ασφαλισµένους -µισθωτούς ιδιωτικού τοµέα, δηµοσίους υπαλλήλους, αγρότες, αυτοαπασχολούµενους και ελεύθερους επαγγελµατίες- όπως επίσης και περίπου 800.000 συνταξιούχους που θα δουν σταδιακά εντός του 2020 αναπροσαρµογές εισφορών, συντάξεων και µισθών.

1 Σύνταξη

Τα όρια ηλικίας για έξοδο πριν από τα 62 ή 67 έτη

Νέες αλλαγές στα όρια ηλικίας χιλιάδων ασφαλισµένων έρχονται από 1ης Ιανουαρίου 2020, στο πλαίσιο της µεγάλης µεταβατικής περιόδου που ξεκίνησε το 2015 και ολοκληρώνεται το 2022. Μοναδική κατηγορία ασφαλισµένων που µένουν ανεπηρέαστοι από τη νέα αύξηση είναι όσοι είχαν οριστικά θεµελιώσει δικαίωµα τη 19η Αυγούστου 2015, είχαν δηλαδή συµπληρώσει τότε και τις δύο προϋποθέσεις: το όριο ηλικίας και τον απαιτούµενο χρόνο ασφάλισης. Επιπρόσθετα, δεν επηρεάζεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης όσων αποχωρούν µε βαρέα και ανθυγιεινά. Αντίθετα, η νέα αύξηση ορίων που έρχεται από 1/1/2020 επηρεάζει την ηλικία συνταξιοδότησης για όλους όσοι έχουν κατοχυρωµένο δικαίωμα σύνταξης µε τα παλαιά όρια και µπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα από τα 62 ή τα 67 µέχρι και 31/12/2022. Τα νέα όρια αφορούν κυρίως συνταξιοδοτούµενους µε 35ετία και 37ετία, γονείς στο ∆ηµόσιο ή το ΙΚΑ κ.ά. Η αύξηση κυµαίνεται από 3 µήνες για τις 35ετίες έως 21 µήνες, δηλαδή 1,9 χρόνια για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις.

pinakas-3.jpg

2 Πλασματικά έτη

Αύξηση 20% του κόστους εξαγοράς στο ∆ηµόσιο

Από τον νέο χρόνο αυξάνεται κατά 20% το κόστος εξαγοράς πλασµατικών ετών για τους δηµοσίους υπαλλήλους, στο πλαίσιο της µεταβατικής περιόδου του νόµου Κατρούγκαλου. Οσοι προλάβουν να υποβάλουν αίτηση αύριο 30/12 και µεθαύριο 31/12 µπορούν να κερδίσουν από 400 έως 1.200 ευρώ για κάθε πλήρες πλασµατικό έτος (12 µήνες) που αναγνωρίζουν. Αρκούν η υποβολή της αίτησης στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και η λήψη αριθµού πρωτοκόλλου, καθώς η εξόφληση θα γίνει µε την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης. Περίπου 50.000 δηµόσιοι υπάλληλοι µπορούν να εξαγορά σουν µέχρι και 12 χρόνια, ώστε να συνταξιοδοτηθούν πριν από τα 67 την επόµενη 5ετία. Για τις αιτήσεις εξαγοράς που θα υποβληθούν µέχρι µεθαύριο το κόστος υπολογίζεται στο 16,67% επί των συντάξιµων αποδοχών τον τρέχοντα ∆εκέµβριο. Από 1/1/2020 θα απαιτείται η καταβολή του 20%. Η εξαγορά συµφέρει όσους επιζητούν να κατοχυρώσουν δικαίωµα µε τις διατάξεις του 2010, του 2011 ή του 2012 αλλά και όσους θέλουν να συνταξιοδοτηθούν αργότερα (π.χ. µε 40 έτη στα 62), αλλά επιθυµούν να κατοχυρώσουν το κόστος. Οι αυξήσεις των συντελεστών αναπλήρωσης καθιστούν την εξαγορά ακόµη πιο συµφέρουσα. Το ποσό καταβάλλεται σε τόσες µηνιαίες δόσεις όσοι είναι και οι µήνες που αναγνωρίζονται. Εναλλακτικά καταβάλλεται εφάπαξ µέσα σε 3 µήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Ετσι για παράδειγµα δηµόσιος υπάλληλος µε αποδοχές 1.860€, εφόσον υποβάλει αίτηση για εξαγορά πλασµατικών ετών µέχρι 31/12/2019, θα καταβάλει 309,8€/µήνα. Από την 1/1/2020 το εν λόγω κόστος θα διαµορφωθεί σε 372€/µήνα.

3 Ελεύθεροι επαγγελματίες

Επιλογή από 6+1 κατηγορίες εισφορών

Εντελώς νέο τοπίο εισφορών φέρνει το 2020 για 950.000 αυτοαπασχολούµενους και ελεύθερους επαγγελµατίες. Οι εισφορές αποσυνδέονται από το δηλωθέν στην Εφορία εισόδηµα και από τον κατώτατο µισθό και θεσπίζονται 6 ασφαλιστικές κατηγορίες ελεύθερης επιλογής, οι οποίες θα κυµαίνονται από 220 έως 576 ευρώ. Μια 7η υποκατώτατη κατηγορία θεσπίζεται στα 126€ για τους νέους επαγγελµατίες µε δραστηριότητα έως 5 ετών. Ο κάθε ασφαλισµένος θα µπορεί να εντάσσεται τον ∆εκέµβριο κάθε έτους ελεύθερα σε όποια κατηγορία επιθυµεί να ασφαλιστεί για το επόµενο έτος. Η πρώτη ασφαλιστική κατηγορία θα είναι υποχρεωτική και οι επόµενες προαιρετικές. Οσο υψηλότερες εισφορές καταβάλλει κάποιος τόσο µεγαλύτερη σύνταξη θα λάβει στο τέλος του ασφαλιστικού του βίου. Το ίδιο σύστηµα θα ισχύσει και για εισφορές επικουρικής και εφάπαξ. Η κατώτατη εισφορά για επικουρική θα είναι 42€/µήνα (αφορά δικηγόρους, µηχανικούς, πρατηριούχους υγρών καυσίµων και αρτοποιούς). Η κατώτατη εισφορά για εφάπαξ θα είναι 26€/µήνα (αφορά δικηγόρους, µηχανικούς, γιατρούς).

pinakas-2.jpg

4 Αγρότες

Μεταβατικό στάδιο η νέα χρονιά

Οι εισφορές για τους 450.000 αγρότες αλλάζουν από 1/1/2020 µε τον ίδιο µηχανισµό που θα εφαρµοστεί και στους ελεύθερους επαγγελµατίες. Η εισφορά αποσυνδέεται από το δηλωθέν εισόδηµα. Οι αγρότες θα µπορούν να επιλέγουν προαιρετικά την κατηγορία στην οποία επιθυµούν να ενταχθούν τον ∆εκέµβριο κάθε έτους. Θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τους αγρότες που θα δραστηριοποιούνται για πρώτη φορά και για µία 5ετία. Οι εισφορές αυτές πρόκειται να αυξηθούν από την 1/1/2021.

pinakas-1.jpg

5 Συνταξιούχοι

30% από 60% το «πέναλτι» για όσους εργάζονται

Αύξηση 75% φέρνει το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο από το 2020 για τους απασχολούµενους συνταξιούχους, καθώς αναµένεται να µειωθεί η περικοπή της σύνταξης λόγω απασχόλησης από το 60% στο 30%. Η αλλαγή του ποσοστού παρακράτησης των κύριων και επικουρικών συντάξεων αναµένεται να ισχύσει για το σύνολο των συνταξιούχων που εργάζονται πριν και µετά την εφαρµογή του νόµου Κατρούγκαλου (12 Μαΐου 2016).

6 Μπλοκάκια

Αλλάζουν οι κρατήσεις

Αλλάζει το καθεστώς εισφορών για τους µισθωτούς που διατηρούν παράλληλα και δεύτερη δραστηριότητα αυτοαπασχόλησης (µπλοκάκι). Οσοι καλύπτουν από τον µισθό τους την ελάχιστη εισφορά για σύνταξη και υγεία των 210 ευρώ, θα απαλλάσσονται από την εισφορά στο µπλοκάκι. Αν οι ασφαλιστικές κρατήσεις εργαζοµένου και εργοδότη για το 27,10% (σύνταξη και υγεία) δεν καλύπτουν το ποσό των 210 ευρώ, τότε ο ασφαλισµένος θα έχει υποχρέωση να καταβάλει στο µπλοκάκι κατ’ ελάχιστον το υπόλοιπο. Ταυτόχρονα αλλάζει ριζικά το καθεστώς των τίτλων κτήσης (πρώην αποδείξεις επαγγελµατικής δαπάνης). Εξετάζεται το ετήσιο όριο των 10.000 ευρώ να πέσει σηµαντικά στα 3.000 ευρώ ή 5.000 ευρώ και να απαλλαγεί από την υποχρέωση παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών (σήµερα ισχύουν εισφορές 20,28%).

7 Συμβάσεις

Εξαιρέσεις στο τραπέζι

Μπαίνει εντός του 2020 σε εφαρµογή το νέο τοπίο για τις συλλογικές κλαδικές συµβάσεις. Οι υπουργικές αποφάσεις εξειδικεύουν τα κριτήρια για τις εξαιρέσεις από τις κλαδικές συµβάσεις και τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων για τις οποίες η επιχειρησιακή σύµβαση θα υπερισχύει της κλαδικής.

8 Για 1,5 εκατ.

Μείωση σε δυο δόσεις 

Μείωση εισφορών έρχεται και για τους µισθωτούς, αλλά µόνο για όσους εργάζονται µε πλήρη απασχόληση από το δεύτερο εξάµηνο του 2020. Η µείωση θα είναι 0,9 ποσοστιαίες µονάδες, ενώ θα φτάσει σωρευτικά τις 5 µονάδες µέχρι και το 2023. Η αφαίρεση 0,9 ποσοστιαίων µονάδων από τον όγκο των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζοµένου, που σήµερα φτάνουν αθροιστικά στο 40,56%, µεταφράζεται σε ελάφρυνση 2,21% του µη µισθολογικού κόστους. Μεγαλύτερη θα είναι η ελάφρυνση από 1/1/2021 και µετά. Το µέτρο αφορά περίπου 1,5 εκατοµµύριο µισθωτούς, εργαζόµενους µε πλήρη απασχόληση. Η αλλαγή αυτή δεν θα επηρεάσει τις συντάξιµες αποδοχές των εργαζοµένων, καθώς η µείωση δεν θα προέλθει από το 20% των εισφορών υπέρ ΕΦΚΑ, αλλά από τα συνεισπραττόµενα υπέρ ΟΑΕ∆.

9 «Εργανή ΙΙ»

Ψηφιακό ωράριο

Με το νομοσχέδιο «Εργάνη ΙΙ» έρχεται η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας καθώς και το ψηφιακό ωράριο. Το πρώτο τρίµηνο του 2020 το µέτρο θα ξεκινήσει να λειτουργεί σε στάδια και πιλοτικά σε συγκεκριµένους κλάδους, όπως για παράδειγµα στο λιανικό εµπόριο και στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. Στόχος είναι η ηλεκτρονική κάρτα να εφαρµοστεί σε όλο τον ιδιωτικό τοµέα στα τέλη του 2020 και να διασυνδεθεί ψηφιακά µε το σύστηµα «Εργάνη» αλλά και µε την Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση του ΕΦΚΑ. Η νέα ηλεκτρονική κάρτα θα είναι εισόδου – εξόδου.

10 Κύριες συντάξεις

Πόσο θα αυξηθούν τα ποσοστά αναπλήρωσης

Μετά  και την απόφαση του ΣτΕ στο νέο Ασφαλιστικό αυξάνονται οι συντελεστές αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων, ώστε να οδηγούν σε αναπλήρωση της τάξης του 51% για 40 έτη ασφάλισης (έναντι 42,80% σήµερα) και 40%-40,5% για 35ετία ασφάλισης (έναντι 33,81% σήµερα) στην ανταποδοτική σύνταξη. Αυτό σηµαίνει αύξηση άνω των 8 ποσοστιαίων µονάδων για τη 40ετία και άνω των 6 ποσοστιαίων µονάδων για την 35ετία. Στην 5ετία 30-35 η σωρευτική αύξηση θα είναι µικρότερη. Στην ανταποδοτική θα προστίθεται η εθνική των 384 ευρώ. Η αναπροσαρµογή των συντελεστών µεταφράζεται σε αυξήσεις κύριων συντάξεων για 3+2 κατηγορίες παλαιών και νέων συνταξιούχων. Τρεις κατηγορίες συνταξιούχων θα δουν… ζεστό χρήµα στην τσέπη, ενώ άλλες δύο κατηγορίες θα αντιληφθούν την αύξηση στο εκκαθαριστικό τους, καθώς διατηρούν προσωπική διαφορά. ∆εδοµένου ότι το Ασφαλιστικό θα ψηφιστεί τον Ιανουάριο, µαζεύονται ήδη αναδροµικά 4 µηνών. Η κλιµακωτή αύξηση της αναπλήρωσης κοντά στο 51% για τη 40ετία φέρνει αυξήσεις της τάξης του 10% στα τελικά ποσά των συντάξεων για αποδοχές έως 1.500 ευρώ και έως 15% για υψηλότερες. Για όλες τις αναπροσαρµογές η αφετηρία µπαίνει στις 4 Οκτωβρίου 2019.

Παράδειγµα 1: Εµπορος ασφαλισµένος στον ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) σε µεσαίες κατηγορίες συµπληρώνει το 2020 τα 62 και τα 40 έτη ασφάλισης. Με τον σηµερινό τρόπο υπολογισµού και µε συντάξιµες αποδοχές 1.870€ θα λάµβανε κύρια σύνταξη 1.184,3€ (µεικτά). Με τους νέους συντελεστές η σύνταξή του διαµορφώνεται στα 1.319€ – αύξηση 11%.

Παράδειγµα 2: Ιδιωτικός υπάλληλος µε ασφάλιση στην ανώτατη κλάση του ΙΚΑ και 12.000 ένσηµα µπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2020 µε πλήρη σύνταξη. Με τον σηµερινό τρόπο υπολογισµού και µε συντάξιµες αποδοχές 3.187€ θα λάβει κύρια σύνταξη 1.748,03€ (µεικτά). Με τους νέους συντελεστές η σύνταξή του διαµορφώνεται στα 1.977,5€ (µεικτά) – αύξηση 12,5%.

Παράδειγµα 3: Μηχανικός του πρ. ΤΣΜΕ∆Ε συµπληρώνει το 2020 τα 40 έτη, ώστε να συνταξιοδοτηθεί µε πλήρη σύνταξη στα 62. Με τον σηµερινό τρόπο υπολογισµού και µε αποδοχές 2.800€ θα λάβει κύρια σύνταξη 1.582,4€ (µεικτά). Με τους νέους συντελεστές η σύνταξή του θα διαµορφωθεί στα 1.784€ (µεικτά) – αύξηση 12,4%.

11 Επικουρικές

Αυξήσεις σε 300 χιλ.

Αναδρομικές αυξήσεις από 5 ευρώ έως 196 ευρώ που θα φτάνουν µεσοσταθµικά στα 99,57 ευρώ τον µήνα για περίπου 300.000 δικαιούχους επικουρικών συντάξεων φέρνει το ασφαλιστικό νοµοσχέδιο. Τις αυξήσεις θα λάβουν µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου µαζί µε τα αναδροµικά από 4 Οκτωβρίου όσοι είχαν άθροισµα κύριας και επικουρικής πάνω από 1.300 ευρώ το καλοκαίρι του 2016 και είδαν τις επικουρικές τους να µειώνονται. Υπενθυµίζεται πως όλες οι επικουρικές συντάξεις επανυπολογίστηκαν µε ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,45%. Οσοι συνταξιούχοι είχαν άθροισµα κάτω από 1.300 ευρώ διατήρησαν «προσωπική διαφορά» στην επικουρική. Οσοι είχαν άθροισµα από 1.300 ευρώ και πάνω έχασαν την προσωπική διαφορά µέχρι του ορίου των 1.300 ευρώ. Αυτοί οι συνταξιούχοι θα επιστρέψουν τώρα στο ποσό της επικουρικής που είχαν τον Μάιο του 2016. Πάνω από 40% αύξηση θα έχουν πάνω από 156.000 συνταξιούχοι, κυρίως µισθωτοί του πρ. ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ.

12 Στη διαβούλευση

Κατώτατος μισθός

Εντός του τελευταίου 10ηµέρου του Φεβρουαρίου του 2020 θα ξεκινήσει η διαβούλευση για τον νέο κατώτατο µισθό. Μετά τη σύνταξη του πορίσµατος ο υπουργός Εργασίας θα εισηγηθεί στο Υπουργικό Συµβούλιο, τον νέο κατώτατο µισθό και το κατώτατο ηµεροµίσθιο. Ο νέος µισθός θα επηρεάσει τουλάχιστον 400.000 εργαζόµενους µε µερική ή πλήρη απασχόληση. Εντός του πρώτου τετραµήνου του 2020 αναµένεται να εκδοθεί και η απόφαση του ΣτΕ που θα κρίνει την τύχη των τριετιών για δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα. Η απόφαση θα είναι κοµβική και για το περιβάλλον εντός του οποίου θα ισχύσει ο νέος κατώτατος µισθός, ο οποίος θα είναι είτε «γυµνός» για όλους είτε µε επιδόµατα προϋπηρεσίας για όσους τα είχαν θεµελιώσει έως τις 14 Φεβρουαρίου του 2012.

με πληροφορίες απο ethnos & kathimerini

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει