Ενημέρωση με ένα κλικ

Νομοσχέδιο για την Υγεία: Έρχεται ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών σε 120 δόσεις

Ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback και άλλες διατάξεις που αφορούν στην γρηγορότερη κρίση και τοποθέτηση γιατρών, τη μηνιαία αποζημίωση των οικογενειακών γιατρών, την παράταση απασχόλησης του προσωπικού των Προαναχωρησιακών Κέντρων, την μεταφορά ποσών από τους προϋπολογισμούς ενός νοσοκομείου σε άλλο και την παραμονή στον ΕΟΦ της ευθύνης για τα Ιατρικά Συνέδρια, κατατέθηκαν στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις».

Ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών από rebate και clawback

Πρόκειται για άτοκη ρύθμιση αποπληρωμής 120 δόσεων του ποσού της αυτόματης επιστροφής (clawback) για το 2019 για τους παρόχους υγείας. Για την ένταξη στην εν λόγω ευνοϊκή και άτοκη ρύθμιση, οι πάροχοι θα πρέπει να παραιτηθούν από οποιαδήποτε αξίωση και από κάθε ένδικο βοήθημα που έχουν ασκήσει για οφειλές rebate-clawback των ετών 2013-2019.

Πιο γρήγορα η κρίση και τοποθέτηση γιατρών

Άλλη διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο αφορά την υποβολή υποψηφιότητας και την διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης των γιατρών και έχει στόχο αφενός να αντιμετωπίσει τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην κατάρτιση των τελικών πινάκων κατάταξης και την εν γένει ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφετέρου την κήρυξη άγονων θέσεων λόγω αδυναμίας επιλογής από επιλαχόντες υποψηφίους. Με τη ρύθμιση, επιδιώκεται τόσο ο εξορθολογισμός της διαδικασίας, όσο και η αποδοτικότερη αξιοποίηση του μέγιστου δυνατού όγκου των υποψηφιοτήτων, με παράλληλη εξασφάλιση ταχύτερης κρίσης.

Μηνιαία αποζημίωση οικογενειακών ιατρών

Επίσης το υπουργείο Υγείας επιχειρεί να ρυθμίσει τις αμοιβές των οικογενειακών γιατρών, καθώς η ανάπτυξη του δικτύου οικογενειακών ιατρών, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια, αλλά και τεχνικών προβλήματα για τη σωστή καταγραφή του πληθυσμού ευθύνης τους, έκανε μέχρι σήμερα ανέφικτη την καταβολή των αμοιβών τους με αναγωγή στα πραγματικά δεδομένα ευθύνης. Με τη ρύθμιση ορίζεται μία πρόσθετη περίοδος αμοιβής με πάγια αντιμισθία για όλους τους οικογενειακούς ιατρούς και τους ασκούντες καθήκοντα οικογενειακού ιατρού, για τη χρονική περίοδο από 1.8.2019 έως 1.8.2020.

Παράταση απασχόλησης προσωπικού των Προαναχωρησιακών Κέντρων (ΠΡΟΚΕΚΑ)

Παρατείνεται ακόμη η απασχόληση του προσωπικού στα ΠΡΟΚΕΚΑ έως και 01.03.2020 για να καλύψει άμεσες και επιτακτικές ανάγκες κάλυψης του πληθυσμού που φιλοξενείται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα (ΠΡΟΚΕΚΑ), όπως αναφέρεται σε άλλη ρύθμιση που υπάρχει στο σχέδιο νόμου. Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα λήγει στις 31.12.2019, και μέχρι να ξεκινήσει το νέο, περίπου Μάρτιο ή και τέλη Φεβρουαρίου θα έμεναν τα ΠΡΟΚΕΚΑ χωρίς προσωπικό.

Μεταφορά σε άλλο νοσοκομείο, ποσών που έχουν εγγραφεί στους εγκεκριμένους ετήσιους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων του ΕΣΥ

Με μια ακόμα διάταξη, ποσά που έχουν εγγραφεί στους εγκεκριμένους ετήσιους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων του ΕΣΥ για εφοδιασμό τους με υλικά και υπηρεσίες και υπερβαίνουν το ύψος των αναγκαίων για το σκοπό αυτό πιστώσεων, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητή του οικείου νοσοκομείου, μπορούν πλέον με απόφαση του Διοικητή της αρμόδιας ΥΠΕ να μεταφέρονται κατά το υπερβάλλον (ποσό) σε άλλα νοσοκομεία εντός της ιδίας ΥΠΕ.

Σε περίπτωση που η μεταφορά του υπερβάλλοντος ποσού αφορά νοσοκομεία διαφορετικής ΥΠΕ, η μεταφορά διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μετά από εισήγηση του Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου προς την αρμόδια ΥΠΕ και σύμφωνη γνώμη του ΚΕΣΥΠΕ.

Η αρμοδιότητα για τα Ιατρικά Συνέδρια παραμένει στον ΕΟΦ

Από 31.12.2019 για οποιαδήποτε απόφαση έγκρισης, οργάνωσης, ή χρηματοδότησης συνεδρίων ή σεμιναρίων από φαρμακευτικές βιομηχανίες ή εμπορικές επιχειρήσεις ή μέσω οποιασδήποτε διαφημιστικής ή άλλης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών αρμοδιότητας ΕΟΦ επρόκειτο να περιέλθουν στο ΚΕ.Σ.Υ. Ενόψει της δυσκολίας που ενδεχομένως να προκαλούσε η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, ελλείψει της τεχνογνωσίας του ΚΕ.ΣΥ καταργείται αυτή και οι αρμοδιότητες εξακολουθούν να παραμένουν στον ΕΟΦ, αναφέρει άλλη ρύθμιση που κατέθεσε στο νομοσχέδιο το υπουργείο Υγείας.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει