Ενημέρωση με ένα κλικ
Άρθρα με την ετικέτα Περιφέρειες

Περιφέρειες

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου

Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 4 τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ηπείρου: • αγροδιατροφής (για προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα I της ΣΛΕΕ) • βιομηχανίας της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία) • παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ •…
Διαβάστε περισσότερα...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More