Ενημέρωση με ένα κλικ

Υποτροφίες Ιδρύματος Ωνάση για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το ετήσιο Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες για σπουδές στο Εξωτερικό και το Εσωτερικό.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021* θα χορηγηθούν:

 • έως 60 υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Εξωτερικό
 • έως 10 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα
 • σε επιλεγμένους επιστημονικούς κλάδους και ειδικεύσεις, εφόσον υπάρξουν υποψηφιότητες στις προκηρυσσόμενες ειδικεύσεις και πληρούνται οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις
 • σε όσους έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και εθνικότητα ή έχουν αποφοιτήσει από ελληνικό πανεπιστήμιο και είναι κάτοχοι απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου υπό την προϋπόθεση ότι έχουνν νόμιμη άδεια διαμονής στην Ελλάδα
 • αποκλειστικά για προγράμματα πλήρους παρακολούθησης στον τόπο σπουδών & όχι για εξ αποστάσεως φοίτηση

*Ημερομηνία έναρξης από 1/9/2020 ή 1/10/2020 και εξής και σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ.

Σπουδές στο Εξωτερικό: Επιστημονικοί κλάδοι και Ειδικεύσεις (1)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • Φιλολογία (2)
 • Γλωσσολογία, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
  • Εξόρυξη Κειμενικών Δεδομένων (Text & Data Mining)
  • Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing)
  • Επεξεργασία Γλώσσας & Τεχνητή Νοημοσύνη (Processing Language & Artificial Intelligence)
  • Νευρογλωσσολογία (Neurolinguistics)
 • Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, Φιλοσοφία & Ηθική, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
  • Ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence Ethics)
  • Ηθική των Τεχνολογιών της Πληροφορίας & των Επικοινωνιών (Information & Communication Technology Ethics)
  • Βιοηθική (Bioethics)
  • Ηθική της Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science Ethics)
 • Υπολογιστική Αρχαιολογία, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
  • Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographic Information System)
  • Αρχαιομετρία

(1) Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για τις ειδικεύσεις που αναφέρονται σε κάθε κλάδο και μόνο για μία ειδίκευση. Η επιλογή γίνεται βάσει των επιδιωκόμενων σπουδών.
(2)  Στις σπουδές διδακτορικού επιπέδου, θα δοθεί προτεραιότητα σε Καβαφικές σπουδές.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • Συμβουλευτική/Σχολική Ψυχολογία
 • Ειδική αγωγή
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
 • Κοινωνική Ανθρωπολογία & Ανθρωπογεωγραφία με έμφαση στη χρήση ψηφιακών μεθοδολογιών και εργαλείων
 • Πολιτική Επιστήμη & Διεθνείς Σχέσεις, μόνο για σπουδές που αφορούν:
  • Νοτιοανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολή & Βόρεια Αφρική
  • Διεθνείς Αλυσίδες Αξίας (Digital Value Chains)
 • Αστικό Δίκαιο, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:
  • Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Intellectual Property Rights Law)
 • Eμπορικό Δίκαιο, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
  • Δίκαιο Ανταγωνισμού (Competition Law)
  • Ρύθμιση Τεχνολογικών Πλατφορμών και Τεχνητής Νοημοσύνης (Big Tech & Artificial Intelligence Regulation)
 • Οικονομικά, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
  • Οικονομικά της Καινοτομίας
  • Οικονομικά της Πληροφορίας
  • Οικονομικά της Υγείας
  • Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων
 • Επικοινωνία & ΜΜΕ, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:
  • Δημοσιογραφία Δεδομένων (Data Journalism)

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 • Πολιτικοί Μηχανικοί, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
  • Μεταφορές & Συγκοινωνιακή Υποδομή
  • Περιβαλλοντική Μηχανική
 • Μηχανολόγοι Μηχανικοί, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:
  • Ρομποτική & Τεχνητή Νοημοσύνη (Robotics & Artificial Intelligence)
 • Χημικοί Μηχανικοί & Μηχανικοί Επιστήμης των Υλικών
 • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, μόνο στις κάτωθι ειδικεύσεις:
  • Αστικός Σχεδιασμός
  • Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
  • Ψηφιακός & Παραμετρικός Σχεδιασμός
  • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμόs
 • Βιομηχανικός Σχεδιασμός
 • Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί/Τηλεπικοινωνίες
 • Ενεργειακοί Μηχανικοί/Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Πληροφορική

ΦΥΣΙΚΕΣ & ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 • Βιολογία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Γεωπονικές Σπουδές & Τεχνολογία Τροφίμων
 • Μαθηματικά & Στατιστική

ΙΑΤΡΙΚΗ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • Iατρική – Παθολογικός τομέας
 • Ιατρική – Κλινικοεργαστηριακός τομέας
 • Ιατρική–Χειρουργικός τομέας
 • Ιατρική Βιοτεχνολογία
 • Φαρμακευτική/Φαρμακολογία
 • Νοσηλευτική, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:
  • Χειρουργική Νοσηλευτική και Νοσηλευτική Μεταμοσχεύσεων

Σπουδές στην Ελλάδα: Επιστημονικοί κλάδοι και Ειδικεύσεις1

 • Ειδική Αγωγή (Special Education)
 • Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (Digital Technology in Education)
 • Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, μόνο στην κάτωθι ειδίκευση:
  • Αστικός Σχεδιασμός (Urban Design)
 • Περιβαλλοντικές Επιστήμες (Environmental Sciences)
 • Επιστήμες Ενέργειας (Energy Sciences)
 • Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων (Big Data Analytics)
 • Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Ναυτιλιακή Διοικητική (Shipping Management)
 • Μοριακή Βιοϊατρική και Βιοκαινοτομία (Molecular Biomedicine and Bio-innovation)
 • Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας (Health Economics & Management) 1

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για μία ειδίκευση. Η επιλογή ειδίκευσης γίνεται βάσει των επιδιωκόμενων σπουδών.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών: 28 Φεβρουαρίου 2020

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά το κείμενο της ανακοίνωσης υποτροφιών που αναφέρει τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφίας και τις διαθέσιμες ειδικεύσεις και επίπεδα σπουδών πριν τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.

Για περαιτέρω πληροφορίες για τα προγράμματα υποτροφιών παρακαλούμε να ανατρέξετε στον Κανονισμό Υποτροφιών και τις Συχνές Ερωτήσεις ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποτροφιών μέσω e-mail στη διεύθυνση [email protected] ή μέσω τηλεφώνου στο 210 37 13 054, – 055, -056, -057

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
ΑΙΤΗΣΗ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2020-2021
2. ΑΙΤΗΣΗ – ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
3. ΑΙΤΗΣΗ – ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
5. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
6. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
7. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
8. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)
9. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει