Ενημέρωση με ένα κλικ

Σχολικός Νοσηλευτής: Σύσταση Ομάδας Εργασίας στα σχολεία

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του υπουργείου Υγείας για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για τον Σχολικό Νοσηλευτή.

Η ομάδα θα απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παιδείας και των εποπτευόμενων φορέων τους, οι οποίοι ορίζονται με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

Ποιος θα είναι ο ρόλος του Σχολικού Νοσηλευτή:

Ο Σχολικός Νοσηλευτής  είναι νοσηλευτής, απόφοιτος Α.Ε.Ι Νοσηλευτικής ή άλλων ισοτίμων πανεπιστημιακών σχολών νοσηλευτικής του εξωτερικού και έχει ως κύριο έργο την προαγωγή της υγείας, της υγιεινής και ασφάλειας στη σχολική μονάδα, παρεμβαίνοντας παράλληλα στα προβλήματα υγείας (επείγοντα ή μη) που προκύπτουν στη σχολική μονάδα ευθύνης του.

Οι σχολικοί νοσηλευτές προάγουν τη θετική ανταπόκριση των μαθητών στη φυσιολογική ανάπτυξη, την υγεία και την ασφάλεια, πραγματοποιούν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας πραγματικών ή δυνητικών, διαχειρίζονται περιπτώσεις και συνεργάζονται με άλλους επαγγελματίες για την ενίσχυση της ικανότητας του μαθητή και της οικογένειας για προσαρμογή, αυτοδιαχείριση και μάθηση.

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του Σχολικού νοσηλευτή είναι:

 • Πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού
 • Παροχή πρώτων βοηθειών ,διακομιδή αν χρειάζεται
 • Οργάνωση γραφείου νοσηλευτή και φαρμακείου (απαραίτητος εξοπλισμός)
 • Προαγωγή υγείας σχολικού πληθυσμού π.χ εκπαιδεύση των παιδιών στη σωστή χρήση της ατομικής υγιεινής (πρόγραμμα εκμάθησης χρήσης της τουαλέτας και πρόγραμμα αυτοϋπηρέτησης
 • Εφαρμογή προγραμμάτων Αγωγής και Προαγωγής υγείας όλου του σχολικού πληθυσμού (εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, γονείς) π.χ εκπαιδεύση των παιδιών στους κανόνες της σωστής διατροφής.
 • Έλεγχος κατάστασης υγείας όλου του προσωπικού (μεταδιδόμενα νοσήματα, προαγωγή υγείας)
 • Διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας υγείας
 • Συμμετοχή σε όλες τις επιτροπές και τα όργανα της εκπαίδευσης και του σχολείου
 • Παρακολούθηση της υγείας των μαθητών
 • Σχεδιασμός ατομικού πλάνου φροντίδας υγείας
 • Έλεγχος βιβλιαρίου υγείας, Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων Πρωτογενούς πρόληψης π.χ οργάνωση και διενέργεια εμβολιασμών
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων Δευτερογενούς πρόληψης (σωματομετρικοί δείκτες, έλεγχος αισθήσεων, περιοδικές εξετάσεις, σκολίωση κτλ.)
 • Σχεδιασμός προγραμμάτων Τριτογενούς πρόληψης (αποκατάσταση )
 • Πρόληψη ασθένειας και ατυχήματος (έλεγχος εργονομίας σχολικού περιβάλλοντος)
 • Αγωγή υγείας και Συμβουλευτική (εφαρμογή ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων)
 • Διοργάνωση σεμιναρίων παροχής πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του σχολείου
 • Προστασία της υγείας (συμμετοχή στη σύνταξη και εφαρμογή σχολικών κανονισμών για την ασφάλεια του σχολικού περιβάλλοντος, για έκτακτες καταστάσεις κτλ.)
 • Συμμετοχή στον έλεγχο και την παρακολούθηση των συνθηκών υγιεινής του σχολικού περιβάλλοντος (αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, κυλικείο), προτείνοντας τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των μαθητών

Ο Συντονιστής και οι Γραμματείς της Ομάδας Εργασίας ορίζονται με την απόφαση συγκρότησής της.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι:

– Η δημιουργία ενός «προκαθορισμένου» εντύπου που θα δύναται να χρησιμοποιηθεί για την πλειονότητα των γνωματεύσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει πιθανές παθήσεις για τις οποίες κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξη από σχολικό νοσηλευτή, ώστε αφενός να αποφεύγονται τυχόν δυσνόητοι ιατρικοί όροι και αφετέρου να είναι δυνατή η ομαδοποίηση των περιπτώσεων.

– Η δυνατότητα αξιοποίησης και η επικαιροποίηση του εγχειριδίου «Πρώτες Βοήθειες – Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτικούς» του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.

– Η δυνατότητα εμπλοκής εκπαιδευτικών, για την υποστήριξη μαθητών σε θέματα υγείας που δεν χρειάζονται ενέργειες, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «ιατρικές πράξεις».

– Η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ανάγκη υποχρεωτικής παρουσίας σχολικού νοσηλευτή, για μαθητές ηλικίας άνω των 10 ετών, οι οποίοι πάσχουν από ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη.

– Η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την ανάγκη υποχρεωτικής παρουσίας σχολικού νοσηλευτή για μαθητές με αλλεργία, χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, προκειμένου να προβεί στη χορήγηση της ένεσης που θα αντιμετωπίσει την έκτακτη εκδήλωση της ασθένειας ή σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης της ένεσης και από άλλο (μη ειδικευμένο) προσωπικό του σχολείου.

Για την υποβοήθηση του έργου της Ομάδας Εργασίας δύναται να προσκαλούνται τρίτα πρόσωπα, όπως αρμόδιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Παιδείαςεξωτερικοί εμπειρογνώμονες κ.ά., ανάλογα με τα ανακύπτοντα ζητήματα.

Η θητεία της Ομάδας Εργασίας λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της.

omada-ergasias-sxolikou-nosileuti

Διαβάστε εδώ περισσότερα άρθρα

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει