Ενημέρωση με ένα κλικ

Προσλήψεις 200 ατόμων στο Πολεμικό Ναυτικό

Προκηρύσσονται εκατόν πενήντα (150) θέσεις ΟΒΑ στο Πολεμικό Ναυτικό καθώς και πενήντα (50) θέσεις ΟΒΑ στις Ομαδες Υποβρύχιων Καταστροφών του Πολεμικού Ναυτικού, για ανακατάταξη-επανακατάταξη για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών και με δυνατότητα εφάπαξ παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη.

2. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου 2020.

  1. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής, τα δικαιολογητικά και τα λοιπά διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στους παρακάτω συνδέσμους:

4. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται:

α. Από τους οπλίτες στις Μονάδες που υπηρετούν (έως την 15η Σεπτεμβρίου και εφόσον διανύουν το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων (ΑΔΑ: 6Ε1Λ6-3Ν6)).

β. Από τους εφέδρους στις Στρατολογικές Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται (ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους). Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι έφεδροι μπορούν να εκτυπώσουν την αντίστοιχη αίτηση και να την αποστείλλουν ηλεκτρονικά κάνοντας χρήση των παρακάτω υπερσυνδέσμων, επισυνάπτοντας ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. Η συμπλήρωση των αιτήσεων θα πρέπει να γίνει με προσοχή και πληρότητα.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More