Ενημέρωση με ένα κλικ

«Έξυπνο» σύστημα για την συλλογή και ανακύκλωση τηγανόλαδου στον Δήμο Ρεθύμνης

Σύμβαση για το έργο συλλογής των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων (τηγανελαίων) από συγκεκριμένα σημεία συλλογής  τα οποία  βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους και σχολεία του Ρεθύμνου, τη μεταφορά τους σε νόμιμα λειτουργούντες χώρους αποθήκευσης ή και την επεξεργασία μαγειρικών ελαίων, υπέγραψε την  περασμένη εβδομάδα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης  Γ.  Μαρινάκης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας   Γ. Μπορμπαντωνάκη.

Όπως υπενθυμίζεται το εν λόγω σύστημα λειτουργεί πιλοτικά εδώ και ένα χρόνο, με πρωτοβουλία του Εργαστηρίου Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνης, τη Δ/νση Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμάτων-Αστικού Περιβάλλοντος και το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

Ήδη έχουν τοποθετηθεί 30 συνολικά «έξυπνοι» κάδοι  κίτρινου χρώματος, για την ανακύκλωση τηγανόλαδου,  σε κοινόχρηστους χώρους, στην πόλη αλλά και σε επιλεγμένους οικισμούς ώστε το νέο δίκτυο συλλογής να έρθει κοντά σε περισσότερους πολίτες και να αυξηθεί η κάλυψη για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου.

Το νέο σύστημα προβλέπεται να επεκταθεί και να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020 CIVITAS Destinations, στο οποίο συμμετέχουν ο Δήμος Ρεθύμνης και το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Σ΄ αυτό το πλαίσιο εντάχθηκε η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρεθύμνης και της αναδόχου εταιρείας η οποία αναδείχθηκε κατόπιν δημοπρασίας.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Πολυτεχνείου Κρήτης, βασικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η βελτιστοποίηση του δικτύου συλλογής με την εισαγωγή έξυπνων συστημάτων παρακολούθησης που θα κάνουν πιο αποδοτική την διαχείριση του συγκεκριμένου απόβλητου.

Οι νέοι κάδοι φέρουν ειδικό αισθητήρα (smart sensor), ο οποίος αποστέλλει στοιχεία σε διαδικτυακή πλατφόρμα παρακολούθησης για το ποσοστό πληρότητας του κάδου, τη θερμοκρασία, τη θέση και άλλα χρήσιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο.

Σημειώνεται ότι για την ορθή απόρριψη του τηγανόλαδου οι πολίτες θα πρέπει να τοποθετούν το λάδι σε πλαστική φιάλη (π.χ. νερού, αναψυκτικού). Μ’ αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται οι διαρροές, διατηρείται καθαρός ο κάδος και ο περιβάλλοντας χώρος και ταυτόχρονα γίνεται πιο αποτελεσματική η συλλογή και διαχείριση του απορρίμματος, προς όφελος της πόλης. Ο στόχος του προγράμματος συλλογής και ανακύκλωσης Χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων είναι η βιώσιμη παραγωγή βιοντίζελ.

Η δράση εντάσσεται στην πρωτοβουλία «COMPOSE – Rural Communities engaged with positive energy», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED.

Το COMPOSE προβλέπει την υλοποίηση 15 πιλοτικών δράσεων με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή καλών πρακτικών στις συμμετέχουσες χώρες, μία εκ των οποίων σχετίζεται με «έξυπνες» εφαρμογές στα συστήματα συλλογής Χρησιμοποιημένων Μαγειρικών Ελαίων (ΧΜΕ), στον Δήμο Ρεθύμνης και την αξιοποίησή τους προς βιοντίζελ. Tο Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι ο συντονιστής των τριών επιδεικτικών έργων του COMPOSE στην Ελλάδα και ο αρμόδιος φορέας για την διαμόρφωση κοινής μεθοδολογίας και μοντέλου αναπτυξιακού σχεδιασμού, καθώς και για την τεχνική καθοδήγηση όλων των πιλοτικών δράσεων στις 11 χώρες. Στο COMPOSE, ο Δήμος Ρεθύμνης συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει