Ενημέρωση με ένα κλικ

Εγκύκλιος του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για τους προϊσταμένους

Εγκύκλιος του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής δίνει διευκρινήσεις σχετικά με την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών ΚΕΠ.

Η εγκύκλιος εκδόθηκε διότι το υπουργείο έχει λάβει γνώση περιπτώσεων τοποθέτησης Προϊσταμένων σε ΚΕΠ της χώρας, οι οποίες γίνονται χωρίς να λαμβάνεται πάντα υπόψη η προτεραιότητα της εμπειρίας των υπαλλήλων του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π). Περαιτέρω, ορίζεται ότι σε περίπτωση μη ύπαρξης υπαλλήλων κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που να πληρούν τις προϋποθέσεις των προαναφερόμενων περιπτώσεων, ως Προϊστάμενοι δύναται να τοποθετούνται υπάλληλοι ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

Έτσι για την τοποθέτηση Προϊσταμένων σε οργανικές μονάδες υπηρεσιών ΚΕΠ, τοποθετούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις υπάλληλοι των ακόλουθων κατηγοριών και κλάδων: ΠΕ και ΤΕ του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) ή ΠΕ και ΤΕ άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε Κ.Ε.Π. διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών, των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται στις θέσεις ευθύνης Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υπάλληλοι όλων αυτών των περιπτώσεων, επιτρέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δ.Υ.Π. ή άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν πραγματική και αποκλειστική υπηρεσία σε ΚΕΠ διάρκειας τουλάχιστον πέντε ετών, και εάν δεν υπάρχουν αυτοί, υπάλληλοι ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Κατόπιν όλων των προεκτεθέντων, το υπουργείο εφιστά την προσοχή στην εφαρμογή των διατάξεων για τη διασφάλιση της νομιμότητας στις εν λόγω διαδικασίες.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει