Ενημέρωση με ένα κλικ

ΚΤΕΟ: Επαναλειτουργούν από τις 4 Μαΐου

Νέα παράταση στα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου

Με εγκύκλιο που υπέγραψε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, αίρεται από τις 4 Μαΐου η απαγόρευση λειτουργίας των ιδιωτικών και των δημόσιων ΚΤΕΟ.

Για την εύρυθμη λειτουργία τους, παρατείνεται κατά 70 ημέρες η διάρκεια ισχύος του ΔΤΕ κάθε κατηγορίας οχήματος, εφόσον η ημερομηνία λήξης του εμπίπτει εντός της χρονικής περιόδου από τη Δευτέρα 14 Μαρτίου 2020 έως και την Κυριακή 3 Μαΐου 2020.

Συνεπώς, χορηγείται παράταση στα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου, εκτός από τις 45 ημέρες που είχαν δοθεί, για επιπλέον 25 ημέρες.

Για παράδειγμα, όχημα με ημερομηνία ισχύος του ΔΤΕ το Σάββατο 14 Μαρτίου 2020, μπορεί να ελεγχθεί εμπρόθεσμα χωρίς την καταβολή του πρόσθετου ειδικού τέλους έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020.

Η παράταση κρίνεται αναγκαία για να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός στα ΚΤΕΟ από τους πολίτες που ενδεχομένως να έσπευδαν για να κατοχυρώσουν την εμπρόθεσμη προσέλευση.

Κατά το διάστημα των 70 ημερών της παράτασης, δεν θα επιβάλλεται πρόστιμο.

Για όσα ΔΤΕ λήγουν από την 4η Μαΐου 2020 και μεταγενέστερα, θα ισχύσει η θεσμοθετημένη συχνότητα ελέγχου.

Στις περιπτώσεις που ένα Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου είχε καταστεί εκπρόθεσμο πριν από την ημερομηνία αναστολής της λειτουργίας, στον υπολογισμό της καταβολής του ειδικού τέλους εκπροθέσμου δεν θα υπολογίζεται το χρονικό διάστημα της παράτασης, λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας, που ισχύει για κάθε δελτίο.

Για παράδειγμα, για ένα επιβατηγό όχημα με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος 2 Μαρτίου 2020 που δεν ελέγχθηκε πριν την εφαρμογή των εκτάκτων μέτρων:

Εάν το όχημα είχε δικαίωμα για εμπρόθεσμο έλεγχο μέχρι την 9η Μαρτίου, αν ελεγχθεί την 14 Μαΐου 2020, δηλαδή 10 μέρες μετά την άρση των μέτρων, για τον υπολογισμό του εκπροθέσμου δεν θα ληφθεί υπόψη το χρονικό διάστημα που τα ΚΤΕΟ ήταν κλειστά δηλαδή από 23 Μαρτίου έως 3 Μαΐου 2020.

Συνεπώς το όχημα θα θεωρείται εκπρόθεσμο για 23 μέρες.

Επίσης, χορηγούνται ανάλογες παρατάσεις για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων που είχαν απαλλαγεί για διαφόρους λόγους κατά τη χρονική αυτή περίοδο:

  • ταξινόμηση εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων χωρίς ελληνικό δελτίο τεχνικού ελέγχου
  • μεταβίβαση αυτοκινήτων με δελτίο τεχνικού ελέγχου που είχε λήξει κλπ

από την υποχρέωση να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο.

Σκοπός είναι η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα και η αποφυγή του συγχρωτισμού, ενώ ανάλογα με την πορεία εφαρμογής των μέτρων, ενδέχεται να υπάρξει νέα παρέμβαση.

Τέλος και με σκοπό την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού, κατά τον τεχνικό έλεγχο, πρέπει να τηρούνται οι εξής κανόνες:

  • Οι ελεγκτές και το λοιπό προσωπικό να είναι εφοδιασμένοι με γάντια και μάσκες
  • Να υπάρχει αντισηπτικό σε εμφανές σημείο
  • Εντός του χώρου της γραμματείας – ταμείου να αποφεύγεται η παραμονή πολιτών εκτός του απαραίτητου χρόνου για την προσκόμιση των απαραίτητων για τον έλεγχο δικαιολογητικών και την παραλαβή του ΔΤΕ
  • Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε ο τεχνικός έλεγχος να πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού για την αποφυγή συγχρωτισμού.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More