Ενημέρωση με ένα κλικ

Ξεκινά η λειτουργία του Μητρώου ΜΚΟ

Τέθηκε σε λειτουργία και ο ιστότοπος ngo.migration.gov.gr

Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύλου, για την έναρξη λειτουργίας του «Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», καθώς και του «Μητρώου των Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)».

Επίσης, τίθεται σε λειτουργία και ο ιστότοπος ngo.migration.gov.gr

Η εν λόγω ΚΥΑ, που προβλέπεται σε διάταξη του νόμου 4622/20, αφορά στον συστηματικότερο και αυστηρότερο έλεγχο της λειτουργίας των ΜΚΟ, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα, καθώς και των φυσικών προσώπων που συνεργάζονται με αυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά, δημιουργείται Μητρώο μελών, των εργαζομένων, των συνεργατών, αλλά και των εθελοντών των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε όλες τις δομές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Με τον τρόπο αυτόν πιστοποιούνται πλέον όλες οι ΜΚΟ, αλλά και το σύνολο των ανθρώπων που εμπλέκονται στην καθημερινή λειτουργία τους.

Πιο αναλυτικά, οι βασικοί άξονες του νέου πλαισίου της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου των ΜΚΟ και του αντίστοιχου Ηλεκτρονικού Μητρώου των ανθρώπων που συνεργάζονται με αυτές (εργαζόμενοι, συνεργάτες, εθελοντές), όπως ορίζονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση είναι οι εξής:

Προβλέπεται η επικαιροποίηση του Μητρώου των ΜΚΟ, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ως προς οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή ή διαφοροποίηση των καταχωρημένων σε αυτό στοιχείων.

Η επικαιροποίηση αποτελεί πλέον αποκλειστική ευθύνη των φορέων των οποίων τα μέλη, οι υπάλληλοι ή συνεργάτες είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο.

Συγκεκριμένα, οι φορείς, τα μέλη οι υπάλληλοι /και οι συνεργάτες που είναι εγγεγραμμένοι στο «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)», υποχρεούνται, σύμφωνα με τη νέα Κ.Υ.Α., εντός 24 ωρών από την οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά τα προσωπικά στοιχεία αυτών των φυσικών προσώπων, όπως είναι η αποχώρησή τους από την ελληνική επικράτεια ή από το πεδίο δράσεων και, ιδίως, η διακοπή της συνεργασίας τους, να αιτούνται τη διαγραφή τους από το Μητρώο και την άρση της πιστοποίησής τους.

Σε αντίθετη περίπτωση, η μη συμμόρφωση φορέα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή:

  • του φορέα από το «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)» και
  • του φυσικού προσώπου από το «Μητρώο Μελών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο)».

Παράλληλα, αίρεται η πιστοποίηση τόσο του φορέα, όσο και των φυσικών προσώπων μελών, υπαλλήλων ή συνεργατών του.

Στις περιπτώσεις που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής των φυσικών προσώπων στα προβλεπόμενα μητρώα ή δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο Μητρώο μελών, τότε αυτά τα φυσικά πρόσωπα δεν θα έχουν τη δυνατότητα εισόδου σε οποιαδήποτε δομή του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η διαδικασία πιστοποίησης των φυσικών προσώπων ολοκληρώνεται με τη χορήγηση σε αυτά αριθμού μητρώου και ειδικών ταυτοτήτων.

Η κατοχή και επίδειξη των ειδικών ταυτοτήτων αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο, αλλά και για την ελεύθερη μετακίνηση και δραστηριοποίησή τους στις δομές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και σε κάθε άλλη σχετική δομή που τυχόν συσταθεί από το ΥΜΑ.

Οι ταυτότητες αυτές, που εκδίδονται από την Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων, θα έχουν διάρκεια ισχύος ενός (1) έτους και θα ανανεώνονται για ισόχρονο, κάθε φορά, διάστημα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της χορήγησής τους.

Επίσης, με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω της αρμόδιας Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων, να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους και να απενεργοποιεί από το Μητρώο τους φορείς που δεν ανταποκρίνονται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στις υποχρεώσεις τους, ως προς τη διοικητική διαδικασία που καθορίζεται.

Για το σύνολο των στοιχείων που καταθέτουν οι φορείς που επιθυμούν να λάβουν πιστοποίηση, ο ειδικός γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα της επαλήθευσης των υποβληθέντων στοιχείων με όλες τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Τα στοιχεία αυτά θα επικαιροποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, σημείωσε πως «επιδιώκουμε τη μέγιστη διαφάνεια της λειτουργίας των ΜΚΟ, αλλά και των προσώπων τα οποία εργάζονται ή συνεργάζονται με αυτές» και συνέχισε λέγοντας:

«Έτσι, ώστε να μπορούμε να επικεντρωθούμε στην συνεργασία με τις πολλές οργανώσεις που έχουν προσφέρει πολλά στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης και παράλληλα να απομονώσουμε όσες δεν πληρούν κανόνες διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης και λειτουργίας».

Από την πλευρά του, ο ειδικός γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων, Ευάγγελος Κωνσταντίνου, επισήμανε πως:

«Η μεγάλη καινοτομία του νέου θεσμικού πλαισίου είναι ότι στο εξής όλες οι ΜΚΟ υποχρεούνται να μας δηλώνουν τα πλήρη στοιχεία όλων των φυσικών προσώπων που συνεργάζονται με αυτές. Με τον τρόπο αυτό επιτέλους η Πολιτεία θα γνωρίζει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ποιοι είναι οι συνεργάτες της».

«Είναι αυτονόητο ότι μόνο η εφαρμογή κανόνων διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα θωρακίζει τη λειτουργία των ΜΚΟ και δημιουργεί σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης με την Πολιτεία. Επίσης, το νέο θεσμικό πλαίσιο ενισχύει ακόμα περισσότερο την αξιοπιστία των ΜΚΟ, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική συνέχιση του έργου τους για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης» ανέφερε ο κ. Κωνσταντίνου.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει