Ενημέρωση με ένα κλικ

Βάζει τέλος στην αδήλωτη εργασία η Κυβέρνηση – Όλες οι αλλαγές

Επιχείρηση συμμόρφωσης και ολικής αναμόρφωσης  στην Ελληνική αγορά εργασίας ξεκινά η Κυβέρνηση απο το νέο έτος βάζοντας κόκκινες γραμμές και κανόνες με εντατικοποίηση των ελέγχων.

Ποιες ειναι οι αλλαγές που θα γίνουν:

  • Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας διακρίνονται σε εθνικές γενικές, σε κλαδικές, σε επιχειρησιακές, σε εθνικές ομοιοεπαγγελματικές και σε τοπικές ομοιοεπαγγελματικές. Οι κλαδικές, επιχειρησιακές και εθνικές ή τοπικές ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις δεν επιτρέπεται να περιέχουν όρους εργασίας δυσμενέστερους για τους εργαζόμενους από τους όρους εργασίας των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων. Σχετικά με το ποια σύμβαση εργασίας θα υπερισχύει αν «συντρέχουν» περισσότερες των δύο ο νέος νόμος προβλέπει εξαιρέσεις ειδικά για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη οικονομική δυσχέρεια από κλαδικές συμβάσεις.
  • Σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη αναγραφή εργαζομένου σε ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, θα του επιβάλλεται (στον εργοδότη) πρόστιμο ποσού 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο χωρίς να του ζητούνται εξηγήσεις. Επίσης ο εργοδότης έχει σημαντική έκπτωση προστίμου στις 2.000 ευρώ εάν προσλάβει τον εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους απασχόλησης για ένα χρόνο, αυστηροποιούνται οι κυρώσεις σε περίπτωση υποτροπής, συστηματοποιούνται οι έλεγχοι θεσπίζοντας υποχρεωτικούς επανελέγχους ενός 12μήνου
  • Ανάπτυξη και ενσωμάτωση στο σύστημα νέων ψηφιακών λειτουργιών, όπως το ψηφιακό ωράριο και η κάρτα εργασίας. Ειδικότερα έρχεται το νέο ετος το ψηφιακό ωράριο και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Με σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας θα θεσπιστεί στον ιδιωτικό τομέα η εφαρμογή του «ψηφιακού ωραρίου» από 1.1.2020, ενώ την 1 Μαρτίου 2020 θα τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας σε Τράπεζες και Σούπερ μάρκετ με την καθολική εφαρμογή της να ολοκληρώνεται στο τέλος του 2020.
  • Βελτίωση διαλειτουργικότητάς του με άλλες κρίσιμες βάσεις δεδομένων της πολιτείας, ιδίως δε του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ και, κατά συνέπεια, την περαιτέρω αξιοποίησή του ως μέσου σχεδιασμού ορθολογικών και αποδοτικών δημόσιων πολιτικών για την τόνωση της απασχόλησης, τον έλεγχο της αγοράς εργασίας και τη ριζική αντιμετώπιση παθογενών συμπεριφορών όπως η αδήλωτη, η υποδηλωμένη και η ανασφάλιστη εργασία.
  • Δραστική απλοποίηση και αλλαγή στη σχεδιαστική φιλοσοφία με πυρήνα την ενιαιοποίηση επιμέρους λειτουργιών και οδηγιών χρήσης.
  • Δημιουργείται μητρώο παραβατών για την αδήλωτη εργασία για να ενισχυθεί η επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Επιθεώρησης Εργασίας.
  • Στο καθεστώς μερικής απασχόλησης , στο εξής εάν ο εργοδότης ζητήσει στον εργαζόμενο να απασχοληθεί επιπλέον ώρες πέραν του συμφωνηθέντος ωραρίου (και σε κάθε περίπτωση, μέχρι τη συμπλήρωση του πλήρους ημερήσιου ωραρίου εργασίας), τότε οι επιπλέον αυτές ώρες θα αμείβονται με προσαύξηση 12%. Κατ΄ αυτό τον τρόπο επιδιώκεται η περαιτέρω ενίσχυση της εργασίας πλήρους ωραρίου (καθώς αυτή αποτελεί κεντρική επιλογή της πολιτικής μας για την αγορά εργασίας) και, κυρίως, η αποτροπή των εργοδοτών από την συστηματική προσφυγή σε καταχρηστικού τύπου συμβάσεις μερικής απασχόλησης
  • Θεωρείται μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας αν ο εργοδότης καθυστερήσει πέραν των 2 μηνών να σας καταβάλει δεδουλευμένες αποδοχές, ανεξαρτήτως της αιτίας της καθυστέρησης.
  • Αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων και μείωση κόστους συμμόρφωσης των εργοδοτών.

 

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει