Ενημέρωση με ένα κλικ

Yπoυργείο Εργασίας: Kαλεί τα ιδιωτικά σχολεία στην υποβολή νέων υπεύθυνων δηλώσεων

Νέα εγκύκλιος του υπ.Εργασίας που δημοσιεύθηκε σήμερα με διευκρινίσεις καλεί επιχειρήσεις που σχετίζονται με την ιδιωτική εκπαίδευση (και έχουν αναστείλει δραστηριότητα) να υποβάλλουν εκ νέου υπεύθυνες δηλώσεις, καθώς όσες έχουν υποβληθεί έως την 1η Απριλίου, κρίνονται ως μη γενόμενες.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις – εργοδότες που αντιστοιχούν σε κάθε είδους και βαθμίδας ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια, στις οποίες έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με εντολή δημόσια αρχής καθώς και οι εργαζόμενοι τους που έχουν υποβάλλει αιτήσεις ένταξης στα μέτρα στήριξης θα πρέπει να επαναλάβουν τη διαδικασία.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι υπεύθυνες δηλώσεις που τυχόν έχουν ήδη υποβληθεί από 24.3.2020, από επιχειρήσεις-εργοδότες καθώς και οι υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων που τυχόν έχουν υποβληθεί από 1.4.2020, για λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού, λογίζονται ως μη γενόμενες.

Έτσι, οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται σε εκ νέου υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων, με νέο Ειδικό Έντυπο Υποβολής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, κατά τη διαδικασία του άρθρου 4 του Κεφ.Α.1 της αριθμ. 12998/232/28.03.2020 κοινής υπουργική απόφασης. γ. Σε εκ νέου υποβολή υποχρεούνται και οι εργαζόμενοι της παραγράφου 3 του άρθρου 2.», και προκειμένου, αφενός μεν να ευθυγραμμιστούν με τα οριζόμενα σ’ αυτήν, αφετέρου δε να διευκολυνθεί η διαδικασία πληρωμών, υποβάλλουν ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της αρχικής δήλωσής τους, υποχρεωτικά.

Διαβάστε περισσότερα στο dimosio.gr

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει