Ενημέρωση με ένα κλικ

Δημόσιο – Τι αλλάζει για αποσπάσεις και μετατάξεις

Δείτε τι αλλάζει

Mειώνονται κατά ένα χρόνο οι κύκλοι κινητικότητας για τους δημοσίους, αλλά και τους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βάσει κυρίως της εργασιακής εμπειρίας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο το οποίο παρουσίασε χθες ο υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, μειώνονται οι κύκλοι ανά έτος -από 3 σε 2- και τίθεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Προβλέπεται η σύσταση ενός μόνο κεντρικού 3μελούς συλλογικού οργάνου ανά φορέα για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων για απόσπαση ή μετάταξη.

Σε ό,τι αφορά τις επιλογές προϊσταμένων, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην εργασιακή εμπειρία και στην άσκηση καθηκόντων σε θέσεις ευθύνης, ενώ ενισχύεται και η βαρύτητα της δομημένης συνέντευξης.

Για την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων, ο πρώτος κύκλος αρχίζει το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους, οπότε τα υπουργεία, τα εποπτευόμενα νομικά τους πρόσωπα, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ, καθώς και οι Ανεξάρτητες Αρχές αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση.

Ο πίνακας με τις προσφερόμενες θέσεις δημοσιοποιείται έως τις 20 Φεβρουαρίου, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αξιολογούνται έως τις 31 Μαρτίου, ενώ οι μετατάξεις-αποσπάσεις ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου. Στον δεύτερο κύκλο έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν μόνο οι υπηρεσίες που για συγκεκριμένους λόγους δεν κατέστη δυνατόν να προσελκύσουν νέους υπαλλήλους με τον πρώτο κύκλο.

Η διαδικασία αυτή αρχίζει το πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου, ο πίνακας για τις προσφερόμενες θέσεις δημοσιοποιείται έως τις 31 Οκτωβρίου, οι αιτήσεις αξιολογούνται μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, ενώ η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται έως τις 31 Ιανουαρίου.

Επίσης, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, ως προϋπόθεση για τη μετάταξή του, εξομοιώνεται με αυτό των δήμων, δηλαδή από 50% αυξάνεται σε 65%. Εκτός της κινητικότητας, ο κ. Θεοδωρικάκος παρουσίασε και τις ρυθμίσεις που θα προβλέπονται στο εξής για τη βελτίωση της αναπτυξιακής προοπτικής των ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα, δημιουργείται Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου, ως ανώτατο θεσμικό συμβουλευτικό όργανο. Η Επιτροπή αυτή θα εισηγείται αναπτυξιακές δράσεις και παρακολουθεί αυτές που ήδη υλοποιούνται. Για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια οι Αναπτυξιακές Εταιρίες των ΟΤΑ μετεξελίσσονται σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις με ιδιώτες και τους δίνεται έτσι η απαραίτητη ευελιξία ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός βαθμός απορρόφησης ευρωπαϊκών πόρων και να αποτελέσουν πραγματικούς αναπτυξιακούς μοχλούς για τις τοπικές κοινωνίες.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την αντικατάσταση των διατάξεων του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων που αφορούν στα πειθαρχικά όργανα, στους πειθαρχικώς προϊσταμένους και την αρμοδιότητά τους προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση των πειθαρχικών διατάξεων για τους υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΟΤΑ.

Ενώ σε ό,τι αφορά το ΑΣΕΠ, επέρχονται μεταβολές στη λειτουργία των τμημάτων του, με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει