Ενημέρωση με ένα κλικ

Θέσεις εργασίας στην Ελληνική Fraport

Η Fraport Greece, στην οποία έχει παραχωρηθεί η διαχείριση 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, κάνει προσλήψεις προσωπικού αναζητώντας άτομα για την πλήρωση θέσεων σε διάφορες ειδικότητες.
Με τις προσλήψεις η Fraport επιδιώκει να στελεχώσει τα γραφεία της στην Ελλάδα και αποτελούν ένα κλάσμα μόνο των προσλήψεων που θα πραγματοποιήσει η ελληνογερμανική κοινοπραξία.
στο πλαίσιο του προγράμματος συντήρησης, κατασκευής και ανάπτυξης των 14 Περιφερειακών Αεροδρομίων, αναζητάει Χειριστές Μηχανοκίνητων Σαρώθρων για τα 14 Αεροδρόμια.
Ρόλος Εργασίας
Κύρια αποστολή του ρόλου εργασίας των Χειριστών Μηχανοκίνητων Σαρώθρων είναι η διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου ασφάλειας της περιοχής κίνησης και ελιγμών των αεροσκαφών, πραγματοποιώντας τη σάρωση όλων των περιοχών κίνησης των αεροσκαφών, σύμφωνα με τους Εθνικούς και Διεθνείς Κανονισμούς και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας του Αεροδρομίου. Επίσης ο κάτοχος της θέσης θα εκτελεί διάφορες εργασίες που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία του Αεροδρομίου, όπως κοπή γρασιδιού, συντήρηση οχημάτων κλπ. σύμφωνα με τις οδηγίες του Διευθυντή Αεροδρομίου.
Απαραίτητα προσόντα

  • Απόφοιτος Τεχνικού/Επαγγελματικού Λυκείου
  • Κάτοχος της ειδικής άδειας χειριστού μηχανημάτων έργου ομάδας Α, 4ης ειδικότητας και συγκεκριμένα της 4.1 υποομάδας (μηχανικά σάρωθρα παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας)
  • Τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε παρεμφερή ρόλο
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές Υποχρεώσεις
  • Πρωτοβουλία και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
  • Εντοπιότητα υποψηφίου κατά προτίμηση
  • Επιθυμητή η γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Σπουδές συναφείς με αεροπορικές δραστηριότητες θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν

Η Εταιρεία προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και συμμετοχή στα Εταιρικά προγράμματα Ανταμοιβών και Παροχών.
Υποβάλετε το βιογραφικό σας για τη θέση εδω

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει