Ενημέρωση με ένα κλικ

Πρόσληψη 15 ατόμων στον Δήμο Πεντέλης

Ο Δήμος Πεντέλης αναζητά την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ), διάρκειας  οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν

  • ΔΕ Οδηγών – 2 άτομα
  • ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων – 13 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πεντέλης, Καλαμβόκη 2α , Τ.Κ. 15127, Μελίσσια, απευθύνοντάςτην στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Κυριακοπούλου Αγγελικής (τηλ. επικοινωνίας: 2132050092-78).

 

Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε στις 29/6/2024 έως την Δευτέρα 08/07/2024

Δείτε εδώ την προκήρυξη dimos-pentelis

Διαβάστε εδώ περισσότερα άρθρα

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει