Ενημέρωση με ένα κλικ

Αγροτικές Ασφαλίσεις: Η ομάδα εργασίας, ο σκοπός και οι εκπρόσωποι της αγοράς

Τέσσερις μήνες αναμένεται να διαρκέσουν οι εργασίες της ειδικής ομάδας η οποία καλείται να μελετήσει και να αναπτύξει το θεσμικό πλαίσιο γύρω από τις αγροτικές ασφαλίσεις και τις προοπτικές συμπράξεων.

Ειδικότερα, στις εργασίες περιλαμβάνονται:

-Η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης του παρόντος θεσμικού πλαισίου των γεωργικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

-Η ανάλυση των ιστορικών δεδομένων καταστροφών αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των αντίστοιχων πληρωμών που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).

-Ο συντονισμός με άλλα γνωμοδοτικά ή συμβουλευτικά όργανα που θα αναλάβουν παρόμοιες εργασίες από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

-Η διερεύνηση άλλων πιθανών τρόπων αποζημίωσης καταστροφών. Την Ομάδα Εργασίας απαρτίζουν γνωστά στελέχη με εμπειρία στο τραπεζικό τομέα, την ασφαλιστική αγορά και τα θέματα γύρω από την αγροτική οικονομία.

Στο τέλος των εργασιών, η ομάδα εργασίας θα συντάξει πόρισμα στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά τα θέματα που επεξεργάστηκε, καθώς και οι λύσεις που προτείνει να υιοθετηθούν από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς που συμμετέχουν σε αυτήν.

Με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, το πόρισμα θα επιδοθεί στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα κοινοποιηθεί στους επικεφαλής των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων των μελών που συμμετέχουν στην ομάδα εργασίας.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει