Ενημέρωση με ένα κλικ

Έκτακτο επίδομα 400 ευρώ στους αναισθησιολόγους

Έκτακτο επίδομα ύψους 400 ευρώ αναμένεται να δώσει η κυβέρνηση στους γιατρούς αναισθησιολόγους του ΕΣΥ, σύμφωνα με την τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση την εν λόγω τροπολογία, το έκτακτο επίδομα θα χορηγείται μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2022 και θα είναι αφορολόγητο, ενώ δεν πρόκειται να υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς αλληλεγγύης.

Αναλυτικότερα, στο άρθρο 8 της τροπολογίας με τίτλο: «Οικονομικό κίνητρο σε ιατρούς κλάδου ΕΣΥ και ειδικευόμενους ειδικότητας αναισθησιολογίας», προβλέπονται τα εξής:

  1. Στους ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας που διορίζονται σε θέση κλάδου ιατρών ΕΣΥ, ανεξαρτήτως βαθμού, καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα ύψους τετρακοσίων (400) ευρώ. Το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται και στους ήδη υπηρετούντες ιατρούς κλάδου ΕΣΥ ειδικότητας αναισθησιολογίας, αντί της ήδη χορηγούμενης προσαύξησης του άρθρου 3 του π.δ. 131/1987 (Α’ 73).

  2. Στους ιατρούς που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, χορηγείται μηνιαίο επίδομα ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με την ολοκλήρωση του κάθε έτους ειδίκευσης στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας.

  3. Το επίδομα των παρ. 1 και 2 χορηγείται έως τις 31.12.2022, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης και δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο αποδοχών που προβλέπεται για τους ιατρούς του ΕΣΥ.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More