Ενημέρωση με ένα κλικ

Επιδότηση παγίων δαπανών: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για αιτήσεις

Τελειώνει ο χρόνος για την υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιδότησης παγίων δαπανών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σήμερα 2 του μηνός, μετά και την ολιγοήμερη παράταση που είχε δοθεί από το υπουργείο Οικονομικών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να οριστικοποιήσουν το έντυπο Ε3, το οποίο μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από το αν έχουν υποβάλλει τη φορολογική τους δήλωση.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, δίνει τη δυνατότητα σε όσους συμμετάσχουν να συμψηφίσουν το ποσό της επιδότησης που δικαιούνται με φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που θα δημιουργηθούν από τον Ιούλιο έως και το τέλος του έτους.

Δηλαδή ο δικαιούχος, αντί να εισπράξει ένα χρηματικό ποσό, θα λάβει μία πίστωση με την οποία η επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να καλύψει υποχρεώσεις όπως ο φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές, κ.α.

Επιπλέον, η επιχείρηση θα έχει το δικαίωμα να επιλέξει το ποσό της ενίσχυσης που θέλει να κατανείμει για την πληρωμή φορολογικών οφειλών και το ποσό που θέλει να χρησιμοποιήσει για την πληρωμή ασφαλιστικών οφειλών. Η πίστωση των ποσών εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός του μήνα.

Στους δικαιούχους της επιδότησης υπάγονται οι επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν σωρευτικά τα εξής:

-Απασχολούσαν τουλάχιστον έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δύο εργαζόμενους μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021

-Ανήκαν την 31η Δεκεμβρίου 2020 σε πληττόμενους κλάδους όπως αυτοί προσδιορίζονται στη σχετική ΚΥΑ

-Έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος

-Είναι ενεργές και έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2020

-Είναι ΜμΕ μη υποκείμενες σε ΦΠΑ ή υποκείμενες και απαλλασσόμενες ή είναι υποκείμενες σε ΦΠΑ ανεξαρτήτως μεγέθους

-Δεν ήταν ήδη προβληματικές το 2019, με την εξαίρεση, όμως, των πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων.

Το καθεστώς αφορά σε ζημιογόνες επιχειρήσεις που παρουσιάζουν πτώση τζίρου τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με το 2019. Ειδική πρόβλεψη, ωστόσο, θα υπάρχει για τις νέες επιχειρήσεις (έναρξη εργασιών μετά την 1η.1.2019) και τις επιχειρήσεις που απέκτησαν πρόσφατα υποκατάστημα (από 1.4.2019 έως 31.12.2020), καθώς και για τα ΚΤΕΛ.

Το ποσό της στήριξης προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της διαφοράς των παγίων δαπανών που κατέβαλε η επιχείρηση και των ενισχύσεων που έχει λάβει. Ειδικότερα, ως πάγιες δαπάνες υπολογίζονται οι δαπάνες που κατέβαλε το 2020 η επιχείρηση για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών, όπως αυτές αποτυπώνονται στο έντυπο Ε3, όπως παροχές σε εργαζόμενους, ασφαλιστικές εισφορές, ενέργεια, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, ενοίκια, λοιπά λειτουργικά έξοδα, χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα.

Σημειώνεται ότι ο προσδιορισμός του ύψους της ενίσχυσης, η ένταση της ενίσχυσης, τα ανώτατα όρια και λοιπές λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος θα καθοριστούν με νέα απόφαση, μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν κατά μέσο όρο τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει