Ενημέρωση με ένα κλικ
Άρθρα με την ετικέτα Περιφέρεια Ηπείρου

Περιφέρεια Ηπείρου

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου

Ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους 4 τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Ηπείρου: • αγροδιατροφής (για προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο Παράρτημα I της ΣΛΕΕ) • βιομηχανίας της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία) • παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ •…
Διαβάστε περισσότερα...