Ενημέρωση με ένα κλικ

Τα δωρεάν μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Την τελευταία περίοδο παρατηρείται αλματώδης αύξηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων των Ελληνικών ΑΕΙ. Περισσότερα από 1.100 μεταπτυχιακά προγράμματα προσφέρονται από τα Δημόσια Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Τα 273 από αυτά δεν έχουν δίδακτρα.

Μέχρι το 2008 τα έξοδα λειτουργίας των δωρεάν μεταπτυχιακών καλύπτονταν από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ σήμερα επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας μέσω των προϋπολογισμών των ιδρυμάτων καθώς και από έσοδα ερευνητικών προγραμμάτων. Μεταπτυχιακά χωρίς δίδακτρα προσφέρονται σε όλους τους κλάδους και τα γνωστικά αντικείμενα. Τα περισσότερα δωρεάν μεταπτυχιακά είναι σε θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, ενώ αρκετά είναι σε ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Όσον αφορά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προσφέρουν δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα, τα πρωτεία κατέχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με περισσότερα από 58 δωρεάν μεταπτυχιακά και ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Κρήτης με 38 δωρεάν μεταπτυχιακά, το Πανεπιστήμιο Πατρών με 30, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με 29 δωρεάν μεταπτυχιακά και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με 23 δωρεάν μεταπτυχιακά.

Δωρεάν μεταπτυχιακά στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσφέρει 23 δωρεάν μεταπτυχιακά σε πλήθος γνωστικών αντικειμένων. Για παράδειγμα, χωρίς δίδακτρα είναι όλα τα μεταπτυχιακά της νομικής σχολής καθώς επίσης και αρκετά μεταπτυχιακά σε θετικές επιστήμες, όπως σε χημεία, φυσική, μαθηματικά και γεωλογία. Το ΕΚΠΑ προσφέρει, επίσης, αρκετά δωρεάν μεταπτυχιακά σε ανθρωπιστικές επιστήμες, όπως σε επιστήμες γλώσσας και φιλολογίας, ιστορίας-αρχαιολογίας κ.α. Δείτε τα δωρεάν μεταπτυχιακά του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εδώ 

Δωρέαν μεταπτυχιακά στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το σύνολο σχεδόν των μεταπτυχιακών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προσφέρονται δωρεάν. Συγκεκριμένα, τα 20 από τα 22 μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΜΠ δεν απαιτούν την καταβολή διδάκτρων. ‘Ολα τα μεταπτυχιακά του ΕΜΠ οργανώνονται με τη συνεργασία δύο ή περισσότερων σχολών του ιδρύματος και εκπαιδεύουν μηχανικούς και άλλους επιστήμονες στα γνωστικά πεδία των τεχνολογικών αλλά και θετικών επιστημών καθώς και στη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής. Δείτε τα δωρεάν μεταπτυχιακά του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου εδώ.

Δωρεάν μεταπτυχιακά στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο προσφέρει 15 δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα. Τα προγράμματα του συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον από πλήθος πτυχιούχων που ενδιαφέρονται για σπουδές σε κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες. Για παράδειγμα, το νέο αναμορφωμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Ψυχολογία συγκέντρωσε στην προηγούμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκατοντάδες αιτήσεις. Μεγάλη ζήτηση έχουν, επίσης, τα μεταπτυχιακά προγράμματα της Κοινωνιολογίας καθώς και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ. Δείτε τα δωρεάν μεταπτυχιακά του Παντείου Πανεπιστημίου εδώ.

Δωρεάν μεταπτυχιακά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περισσότερα από τα μισά μεταπτυχιακά προγράμματα του ΑΠΘ είναι δωρεάν. Συγκεκριμένα, το ΑΠΘ προσφέρει, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, 58 δωρεάν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Περιλαμβάνονται κύκλοι σπουδών χωρίς δίδακτρα σε θετικές επιστήμες (μαθηματικά, φυσική, χημεία, γεωλογία), ανθρωπιστικές επιστήμες (ιστορία-αρχαιολογία, φιλολογία, φιλοσοφία, θεολογία, θεατρολογία), σε τεχνολογικές επιστήμες από τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, σε οικονομικές επιστήμες, σε επιστήμες της αγωγής κ.α. Για να δείτε τα δωρεάν μεταπτυχιακά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πατήστε εδώ.

Δωρεάν μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρει δωρεάν τα περισσότερα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του. Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών περισσότερα από 30 μεταπτυχιακά προγράμματα που δεν απαιτούν από τους φοιτητές την καταβολή διδάκτρων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ακόμη και τα νέα μεταπτυχιακά που ιδρύθηκαν πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο Πατρών προσφέρονται δωρεάν. Οι μεταπτυχιακοί κύκλοι σπουδών του Πανεπιστήμιο καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Ξεχωρίσαμε διατμηματικά μεταπτυχιακά που συνδυάζουν γνωστικά αντικείμενα επιστημών υγείας, θετικών αλλά και τεχνολογικών επιστημών, όπως τα ΠΜΣ “Ιατρική Χημεία και Χημική Βιολογία”, “Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική”, Βιοϊατρική Μηχανική” και ‘Πληροφορική Επιστημών Ζωής”. Δωρεάν μεταπτυχιακά προσφέρουν και τα τμήματα της πολυτεχνικής σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, η σχολή θετικών επιστημών, η σχολή ανθρωπιστικών επιστημών καθώς και η σχολή επιστημών της αγωγής. Δείτε εδώ τα δωρεάν μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δωρεάν μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων λειτουργούν 29 μεταπτυχιακά χωρίς δίδακτρα. Τα δωρεάν μεταπτυχιακά αφορούν σε όλους τους κλάδους. Προσφέρονται αρκετά δωρεάν προγράμματα σε επιστήμες υγείας, σε θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, σε ανθρωπιστικές επιστήμες καθώς και σε επιστήμες της αγωγής. Για να δείτε τα δωρεάν μεταπτυχιακά του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πατήστε εδώ

Δωρεάν μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσφέρει περισσότερα από 38 δωρεάν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε όλους τους κλάδους. Ξεχωρίσαμε τα μεταπτυχιακά των τμημάτων Ιατρικής και Βιολογίας στα γνωστικά πεδία των νευροεπιστημών, πρωτεϊνικής βιοτεχνολογίας κ.α., τα μεταπτυχιακά θετικών Επιστημών (μαθηματικών, φωτονικής- νανοηλεκτρικής επιστήμης υλικών), τεχνολογικών επιστημών- πληροφορικής, ανθρωπιστικών επιστημών (ιστορίας-αρχαιολογίας, ιστορίας τέχνης, τουρκολογίας, βυζαντινών σπουδών, φιλολογίας με 5 κατευθύνσεις). Λειτουργούν επίσης δωρεάν μεταπτυχιακά σε κοινωνικές επιστήμες, επιστήμες της αγωγής κ.α. Δείτε εδώ όλα τα δωρεάν μεταπτυχιακά στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Άλλα δωρεάν μεταπτυχιακά

Επίσης, δωρεάν μεταπτυχιακά λειτουργούν και σε άλλα ιδρύματα της χώρας, όπως η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (5 προγράμματα), στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (5 προγράμματα) το Ιόνιο Πανεπιστήμιο (4 προγράμματα), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (3 προγράμματα) κ.α. Μπορείτε να δείτε συγκεντρωμένα όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα από την μηχανή αναζήτησης www.eduguide.gr, τη μοναδική στην Ελλάδα που παρουσιάζει αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Μπορείτε να αναζητήσετε μεταπτυχιακά ανάλογα με το εκπαιδευτικό ίδρυμα, το γνωστικό αντικείμενο, τον τρόπο παρακολούθησης, τα δίδακτρα κτλ. Για τα δωρεάν μεταπτυχιακά αρκεί στο πεδίο “Δίδακτρα” να επιλέξετε την ένδειξη “Δωρεάν”. Για κάθε μεταπτυχιακό μπορείτε να δείτε αν δέχεται αιτήσεις καθώς και την αναλυτική προκήρυξη.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

 

Δωρεάν φοίτηση σε μεταπτυχιακά Δημοσίων ΑΕΙ

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017, ποσοστό τριάντα τις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται σε κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημοσίων ΑΕΙ, δικαιούνται δωρεάν φοίτηση, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Δείτε τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους των δωρεάν μεταπτυχιακών για την ακαδημαϊκή χρονιά 2019 – 2020, πατώντας εδώ. Αφορά τους φοιτητές που θα φοιτήσουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα Δημοσίων ΑΕΙ και θα ακολουθήσει νέα υπουργική απόφαση με τη διαδικασία  που πρέπει να τηρηθεί, για όσους δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση. Δείτε τι ακριβώς προέβλεπε η αντίστοιχη υπουργική απόφαση του 2018, από το άρθρο μας ΕΔΩ.

 

Μεταπτυχιακά με χαμηλά δίδακτρα- Υποτροφίες

Όσον αφορά στα μεταπτυχιακά με δίδακτρα, σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα περισσότερα από 860 προγράμματα. Στα περισσότερα από τα προγράμματα αυτά το κόστος συμμετοχής κυμαίνεται από 1000 έως 4000 ευρώ.  Επίσης, καλό είναι να γνωρίζετε ότι υπάρχουν μεταπτυχιακά που ζητούν από τους φοιτητές να συμβάλλουν στα διαχειριστικά έξοδα καταβάλλοντας εν είδει διδάκτρων ένα ποσό της τάξης των 400 έως 1000 ευρώ για όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Γενικά, αξίζει τον κόπο να δείτε και τα μεταπτυχιακά αυτά προγράμματα, καθώς τα χρήματα καταβάλλονται σε δόσεις μέσα σε διάστημα συνήθως 2 ετών.

Αν βρείτε ακριβώς το μεταπτυχιακό που σας ενδιαφέρει, και, εφόσον έχει δίδακτρα, μπορείτε να δείτε το ποσό των δόσεων, τις εκπτώσεις που μπορεί να δίνονται σε φοιτητές με οικονομική αδυναμία (αρκετά προγράμματα προσφέρουν μειωμένα δίδακτρα ή ακόμη και απαλλαγή διδάκτρων), καθώς και τις υποτροφίες που πιθανόν έχουν εξασφαλιστεί για τους φοιτητές. Για παράδειγμα, πολλά μεταπτυχιακά, κυρίως σε χρηματοοικονομικά ή στη διοίκηση επιχειρήσεων (που τείνουν να έχουν υψηλά δίδακτρα) εξασφαλίζουν κάθε χρόνο υποτροφίες από μεγάλες εταιρίες, χρηματοοικονομικούς οργανισμούς κτλ.

πηγη: eduguide.gr

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει