Ενημέρωση με ένα κλικ

Πρόσληψη 10 ατόμων στο Δήμο Καισαριανής

Ο Δήμος Καισαριανής αναζητά την πρόσληψη (10) ατόμων , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ( 8 )μηνών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.

Συγκεκριμένα οι θέσεις εργασίας είναι:

  • ΥΕ Τραπεζοκόμων – 9  άτομα
  • ΥΕ Πλύντων Σκευών Μαγειρείων – 1 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό «Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ  2 ΔΕ/ΥΕ» και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη  διεύθυνση:

Δήμος Καισαριανής, Βρυούλων 125, Τ.Κ. 16121, Καισαριανή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης – Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 213-2010741 – 775).

 

H υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει  από τις 11/7/2024 έως 20/7/2024

Δείτε εδώ την προκήρυξη dimos-kaisarianis_0

Διαβάστε εδώ περισσότερα άρθρα

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει