Ενημέρωση με ένα κλικ

Ηλεκτρονική Διαβούλευση για την κατάρτιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027

 Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, η
Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων έχει δρομολογήσει μία σειρά
ενεργειών προκειμένου οι παραγωγικοί φορείς και συντελεστές του πρωτογενούς
τομέα αφενός να ενημερωθούν για τα πιο κρίσιμα θέματα που αφορούν στις ενισχύσεις
των αγροτών, τις τομεακές παρεμβάσεις για τα γεωργικά προϊόντα και συνολικότερα
τις επενδύσεις στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και αφετέρου να συνεισφέρουν
στο διάλογο για τη διαμόρφωση των βασικών κατευθύνσεων που θα υιοθετηθούν.
Στη βάση αυτή, έχει συνταχθεί ένα ερωτηματολόγιο το οποίο περιλαμβάνει τις νέες
προκλήσεις, προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των
Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το
2020.
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν ηλεκτρονικά στο
ερωτηματολόγιο το οποίο έχει αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους:
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και
του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του ΠΑΑ

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει