Ενημέρωση με ένα κλικ

Μείωση ενοικίων: Ξεκίνησαν οι διορθώσεις στις δηλώσεις – Πότε δεν ισχύει η έκπτωση

Η εφορία ξεκίνησε την διόρθωση των λαθών που έγιναν στις δηλώσεις σχετικά με την μείωση ενοικίων.

Συγκεκριμένα, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων δεν έχουν λάβει ακόμη την πίστωση φόρου που δικαιούνται λόγω του “κουρέματος” των ενοικίων που έγινε την περίοδο Μαρτίου- Αυγούστου. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αυτό συμβαίνει επειδή έγιναν λάθη στις σχετικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν στο taxisnet.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ορίζονται πολλές περιπτώσεις λαθών που θα διορθωθούν είτε από τους εκμισθωτές είτε από την ίδια τη φορολογική διοίκηση. Προκειμένου να γίνουν οι πιστώσεις φόρων στους ιδιοκτήτες που τις δικαιούνται.

Υπενθυμίζεται ότι η μείωση του ενοικίου είναι τουλάχιστον 40% και η πίστωση φόρου που δικαιούνται είναι 20% επί του 60% του αρχικού μισθώματος. Η πίστωση φόρου συμψηφίζεται υποχρεωτικά με τον ΕΝΦΙΑ ή τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Πιο αναλυτικά τα κυριότερα λάθη που έγιναν και θα πρέπει να διορθωθούν είναι:

 • Στην περίπτωση που η συμφωνία μίσθωσης έχει παραταθεί και δεν έχει υποβληθεί τροποποιητική “Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας”. Προκειμένου να δηλωθεί η εν λόγω παράταση, η συμφωνία μίσθωσης θα θεωρείται ότι είναι σε ισχύ. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση λύσης της. Ως εκ τούτου θα γίνεται δεκτή από τη Φορολογική Διοίκηση η “Δήλωση Covid” για την υλοποίηση της έκπτωσης ποσοστού 20% επί του 60% των μισθωμάτων λογιζομένων πριν από τη μείωση. Από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31/7/2020 και μετά.
 • Σε περίπτωση που υποβλήθηκαν “Δηλώσεις Covid” με αρχικό μίσθωμα διαφορετικό από το μηναίο μίσθωμα της “Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας”. Πρέπει ο εκμισθωτής που έχει υποβάλει τη δήλωση να υποβάλει είτε νέα τροποποιητική “Δήλωση Covid” είτε τροποποιητική “Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας” απεικονίζοντας τα σωστά στοιχεία της μίσθωσης που αφορούν στο ποσό του μισθώματος.
 • Σε περιπτώσεις πληττόμενων επιχειρήσεων που έχουν υποβάλει δήλωση διακοπής εργασιών η “Δήλωση Covid”. Θα λαμβάνεται υπόψη και ο υπολογισμός της έκπτωσης θα διενεργείται αναλογικά μόνο για το διάστημα του μηνός που αφορά μέχρι την ημερομηνία της διακοπής εργασιών. Αναλογικός υπολογισμός διενεργείται και σε περίπτωση έναρξης εργασιών.
 • “Δήλωση Covid” στην οποία ο εκμισθωτής είναι πτωχός γίνεται δεκτή. Στην περίπτωση που ο μισθωτής είναι πτωχός η “Δήλωση Covid” γίνεται δεκτή μόνο εφόσον είναι ταυτόχρονα εργαζόμενος με σύμβαση εργασίας σε αναστολή. Και η “Δήλωση Covid” αφορά τη μίσθωση της κύριας κατοικίας του. Εάν η “Δήλωση Covid” αφορά στην επαγγελματική στέγη μισθωτή – πτωχού δεν γίνεται δεκτή.
 • Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης δικαιούχος της έκπτωσης φόρου είναι μόνο ο υπεκμισθωτής.
 • Αν στη “Δήλωση Covid” δεν έχει επιλεγεί το είδος της χρήσης του μισθίου. Πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική “Δήλωση Covid” για να συμπληρωθεί η συγκεκριμένη παράλειψη.
 • Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής έχει υποβάλλει “Δήλωση Covid” για ακίνητο που δεν έχει δηλώσει στη Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).  Προκειμένου να έχει την ωφέλεια του 20% υποχρεούται. Σε περίπτωση που δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής του Ε9 και εντός της σχετικής προθεσμίας να υποβάλει τη δήλωση αυτή. Είτε να αποστείλει τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η έννομη σχέση του με το εν λόγω ακίνητο, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] σύμφωνα με σχετικό μήνυμα που θα λάβει στη θυρίδα του στο myTAXISnet.
 • Εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 και έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της. Η υποβολή της εντός της προθεσμίας που θα τεθεί για τη διόρθωση παραλείψεων των “Δηλώσεων Covid”. Δεν απαλλάσσει τον εκμισθωτή από την τυχόν επιβολή κυρώσεων λόγω εκπρόθεσμης υποβολής, σύμφωνα με τις σχετικές με την υποβολή δηλώσεων Ε9 διατάξεις.

Πότε δεν θα δίνεται η έκπτωση

Η έκπτωση φόρου δεν θα δίνεται στους ιδιοκτήτες στις περιπτώσεις “Δηλώσεων Covid” όπου:

 • Έχει δηλωθεί μη αποδοχή της “Δήλωση Covid” έστω και από έναν από τους αντισυμβαλλόμενους μισθωτές ή τους συνιδιοκτήτες επί της προβλεπόμενης προθεσμίας.
 • Δεν δηλώθηκε μείωση του μισθώματος για τους μήνες που αφορά η “Δήλωση Covid” .
 • Έχει δηλωθεί μίσθωση ακινήτου με χρήση κύριας κατοικίας και ο μισθωτής δεν είναι ούτε ο ίδιος ούτε ο/η σύζυγος/Μ.Σ.Σ., εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας/ναυτολόγησης σε αναστολή, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ η του Υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής αντίστοιχα, σε πληττόμενη επιχείρηση βάσει των κείμενων διατάξεων.
 • Η μείωση μισθώματος αφορά φοιτητή για τον μήνα Μάρτιο ή μισθωτές με επαγγελματική σύμβαση μίσθωσης που δεν έχουν ενταχθεί στις πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει των κείμενων διατάξεων.
 • Η μείωση μισθώματος είναι μικρότερη του 40%.
 • Ο Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή ή του μισθωτή τελεί σε αναστολή για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
 • O μισθωτής είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα και έχει μισθώσει ακίνητο με χρήση κατοικίας.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More