Ενημέρωση με ένα κλικ

Αισθητά πάνω από το στόχο το πρωτογενές πλεόνασμα στο ενδεκάμηνο

Στα 6,94 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα της κεντρικής κυβέρνησης το διάστημα Ιανουαρίου- Νοεμβρίου. Για ακόμη μία φορά έχουμε αισθητή υπέρβαση του επίσημου στόχου γεγονός που αποδίδεται στα υψηλότερα έσοδα. Μόνιμο αγκάθι είναι πάντως η υποεκτέλεση των δημόσιων επενδύσεων.

Ο επίσημος στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα (από το οποίο εξαιρείται το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους) ήταν 4,71 δισ. ευρώ για το ενδεκάμηνο. Η υπεραπόδοση φτάνει έτσι στα 2,24 δισ. ευρώ.

Σημαντική υπεραπόδοση της τάξεως των 117 εκατ. ευρώ στα φορολογικά έσοδα ανέδειξαν τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο 11μηνο. O αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης ανακοινώνοντας τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού υποστήριξε επίσης ότι το κονδύλι για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης θα αυξηθεί τελικώς πάνω από το επίπεδο των 68 εκατ. ευρώ που είχε προϋπολογιστεί. Και αυτό διότι ο αριθμός των αιτήσεων έχει ήδη ξεπεράσει τα περυσινά επίπεδα. Οι αιτήσεις είναι πάνω από 500.000 αυτή τη στιγμή και ενώ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή.

Τα φορολογικά έσοδα έχουν ήδη φτάσει στα 45,982 δισ. ευρώ στο 11μηνο από 45,61 δις. ευρώ πέρυσι.  Σημαντική υπεραπόδοση έναντι του στόχου έχει εμφανιστεί στον ΕΝΦΙΑ αλλά και στον ΦΠΑ. Ειδικά στον ΕΝΦΙΑ, η εισπραξιμότητα έχει ανέβει πάνω από 5% και τα έσοδα θα κλείσουν περίπου 150 εκατ. ευρώ πάνω από τον στόχο παρά τις μειώσεις που έγιναν τον Αύγουστο. Στον ΦΠΑ, υπάρχει πολύ μεγάλη υπερεκτέλεση σε σχέση με πέρυσι, υποστήριξε νωρίτερα αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος.

Άνω του στόχου τα έσοδα 

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 48,429 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 380 εκατ. ευρώ ή 0,8 % έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 52,700 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 346 εκατ. ευρώ ή 0,7 % έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 4.270 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 34 εκατ. ευρώ από το στόχο (4.304 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,924 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 221 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο 2019 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,062 εκατ. ευρώ υπερβαίνοντας κατά 285 εκατ. ευρώ τον μηνιαίο στόχο. Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,398 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 251 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 339 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 221 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Νοεμβρίου 2019 ανήλθαν σε 337 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 34 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (371 εκατ. ευρώ).

Κάτω του στόχου οι δαπάνες 

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 διαμορφώθηκαν στα 46,508 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένες κατά 1,885 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (48.392 εκατ. ευρώ). Οι κυριότερες αιτίες της εμφανιζόμενης αρνητικής απόκλισης είναι:

α) η υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 881 εκατ. ευρώ,

β) οι μικρότερες έναντι του στόχου, πληρωμές οπλικών συστημάτων κατά 268 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν επηρεάζουν άμεσα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, καθότι σύμφωνα με την μεθοδολογία ESA το έλλειμμα επηρεάζεται από τις φυσικές παραλαβές,

γ) οι μειωμένες μεταβιβάσεις σε λοιπά νομικά πρόσωπα εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης κατά 126 εκατ. ευρώ και

δ) η καθυστέρηση των αποδόσεων του Νοεμβρίου προς τους ΟΤΑ, οι οποίοι πληρώθηκαν στις αρχές του Δεκεμβρίου, δημιουργώντας απόκλιση ύψους 185 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 887 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω:

α) των αυξημένων επιχορηγήσεων προς τους ΟΚΑ κατά 1.206 εκατ. ευρώ, κυρίως για τη χορήγηση της 13ης σύνταξης και την καταβολή οικογενειακών επιδομάτων τα οποία πλέον εμφανίζονται στις «Μεταβιβάσεις», ενώ το 2018 ήταν στην κατηγορία «Κοινωνικές Παροχές»,

β) των αυξημένων πληρωμών για τόκους κατά 557 εκατ. ευρώ και

γ) των αυξημένων δαπανών ΠΔΕ κατά 679 εκατ. ευρώ.

Με αντίρροπο χαρακτήρα (μειωμένη δαπάνη σε σχέση με πέρυσι) κινήθηκαν οι πληρωμές για καταπτώσεις εγγυήσεων, κατά 828 εκατ. ευρώ και οι αποδόσεις προς τους ΟΤΑ κατά 831 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο 2019 το σύνολο των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4.045 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά 385 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο, κυρίως λόγω:

α) της υποεκτέλεσης του ΠΔΕ κατά 71 εκατ. ευρώ και

β) της καθυστέρηση των αποδόσεων του Νοεμβρίου προς τους ΟΤΑ, οι οποίες πληρώθηκαν στις αρχές του Δεκεμβρίου, δημιουργώντας απόκλιση ύψους 187 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ένα μέρος του υπερπλεονάσματος κατευθύνεται στο κοινωνικό μέρισμα των 700 ευρώ, που θα λάβουν 253.000 νοικοκυριά, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να διευρύνει τον κύκλο των δικαιούχων, συμπεριλαμβάνοντας όλες ανεξαιρέτως τις οικογένειες με ανάπηρα ενήλικα ή ανήλικα μέλη οι οποίες λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ.

Ωστόσο, αρκετές οικογένειες που ανήκουν στις άλλες τρεις κατηγορίες δικαιούχων -τους πολύτεκνους, τους μακροχρόνια ανέργους με εξαρτώμενα τέκνα και τους βραχυχρόνια ανέργουςόπου ισχύουν εισοδηματικά κριτήρια, κινδυνεύουν να χάσουν το μέρισμα.

Και αυτό διότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διανομή του μερίσματος προβλέπει ότι για να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι από τις τρεις αυτές κατηγορίες δεν θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το πραγματικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, αλλά και το τεκμαρτό εισόδημα, που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης της εφορίας, εφόσον είναι μεγαλύτερο του πραγματικού.

naftemporiki.gr 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει