Ενημέρωση με ένα κλικ

Όλες οι πρόσθετες ελαφρύνσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο

Κατάργηση του φόρου πολυτελείας για τα αυτοκίνητα των πολυτέκνων, κίνητρα στις επιχειρήσεις για την απόκτηση «καθαρών» αυτοκινήτων και αύξηση της έκπτωσης φόρου για τις δωρεές, προβλέπουν μεταξύ άλλων νέες τροπολογίες που κατατέθηκαν χθες στη Βουλή και ενσωματώθηκαν στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Αναλυτικότερα με τις τροπολογίες αυτές:

1 Δωρεές προς Δημόσιο: Προβλέπεται αύξηση της έκπτωσης φόρου που προκύπτει από τις δωρεές προς το Δημόσιο και άλλους φορείς που επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς επίσης και προς κοινωφελή ιδρύματα και φορείς που υπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα, το ποσό του φόρου εισοδήματος θα μειώνεται κατά το 20%, αντί κατά το 10%, του συνολικού ποσού των δωρεών. Το ποσό των δωρεών που θα αναγνωρίζεται για την έκπτωση φόρου δεν θα υπερβαίνει το 5% του ετησίου εισοδήματος του φορολογούμενου, όπως προβλέπεται και τώρα. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της έκπτωσης θα είναι οι δωρεές να υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των 100 ευρώ.

2 Αυτοκίνητα πολυτέκνων: Εξαιρούνται, από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, από το φορολογικό έτος 2019 και εφεξής, τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης των πολυτέκνων με τέσσερα (4) τουλάχιστον εξαρτώμενα άγαμα τέκνα. Όπως εξηγείται στην τροπολογία, δεδομένου ότι τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα μεταφοράς άνω των έξι (6) προσώπων είναι συνήθως με κινητήρα άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών, βαρύνονται με φόρο πολυτελούς διαβίωσης και οι πολύτεκνες οικογένειες, οι οποίες χρησιμοποιούν εξαθέσια και άνω αυτοκίνητα, λόγω των οικογενειακών αναγκών μεταφοράς και όχι για λόγους πολυτέλειας.

3 Αυτοκίνητα εταιρειών: Χορηγείται στις επιχειρήσεις δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους, προσαυξημένης κατά 30%, για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50gr CO2/KM με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων έως τις 40.000 ευρώ.

ΦΠΑ φαρμάκων: Υπάγονται στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% από 13%, που ισχύει και για τα φάρμακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασμολογικών κλάσεων 3003 και 3004, καθώς και τα εμβόλια και ανοσολογικά προϊόντα για την ιατρική του ανθρώπου της δασμολογικής κλάσης 3002.

ΕΝΦΙΑ νοσοκομείων: Χορηγείται απαλλαγή για όλα τα έτη που εφαρμόζεται ο ΕΝΦΙΑ στα ακίνητα, ήτοι από 1.1.2014 (όπως π.χ. τα ακίνητα στα οποία στεγάζονται δημόσια νοσοκομεία), τα οποία ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας.

6 Φόρος ακινήτων κοινωφελών ιδρυμάτων: Εξαιρούνται, αναδρομικά από 1-1-2013, της υποχρέωσης καταβολής του ειδικού ετήσιου φόρου 15% επί της αξίας των εμπράγματων δικαιωμάτων πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας επί ακινήτων και οι εταιρείες των οποίων το σύνολο των μετοχών τους κατέχουν νομικά πρόσωπα τα οποία αποδεδειγμένα επιδιώκουν κοινωφελείς, εκπαιδευτικούς, πολιτιστικούς ή θρησκευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα.

7 Ακίνητα Δημοσίου: Παραχωρούνται, άνευ ανταλλάγματος:

* Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου «Πρώην Στρατόπεδο Αμερικανικής Ευκολίας» στην περιοχή του Δήμου Ασπροπύργου, στο οποίο θα μεταφερθούν οι φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η μεταφορά του Καταστήματος Κράτησης σε χώρο εκτός του αστικού ιστού εξυπηρετεί γενικότερα το δημόσιο συμφέρον, υπό την έννοια ότι:

α) εναρμονίζεται με την άσκηση αποτελεσματικής σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής, και

β) το έργο αναμένεται να έχει και αναπτυξιακό χαρακτήρα καθώς τα Καταστήματα Κράτησης επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο και αποτελούν σημαντικούς άξονες για την απασχόληση και την ανάπτυξη της περιοχής.

*Στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων» (ΤΑΧΔΙΚ) η κυριότητα του δημοσίου ακινήτου ΑΒΚ 180 (πρώην Δικαστικές φυλακές Χανίων) αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων με έκταση 1.649,00 τ.μ. με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των δικαστικών υπηρεσιών της πόλης των Χανίων. Το εν λόγω κτήριο παραμένει κενό από το έτος 2013, οπότε και δημιουργήθηκε νέο Κατάστημα Κράτησης.

Η εγκατάλειψη του κτηρίου έκτοτε έχει προκαλέσει εύλογα προβλήματα, τόσο υγειονομικού όσο και πολεοδομικού ενδιαφέροντος, αφού αυτό βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης των Χανίων. Από την άλλη πλευρά οι Δικαστικές Υπηρεσίες της πόλης στενάζουν από την έλλειψη στοιχειωδών χώρων για την τήρηση των αρχείων και τη λειτουργία των υπηρεσιών των δικαστηρίων και αναζητούν χώρο για να καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες τους. Το παραχωρούμενο κτήριο βρίσκεται εγγύτατα των δικαστηρίων και μπορεί να εξυπηρετήσει επαρκώς τις ανάγκες υπηρεσιών του Εφετείου, του Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει