Ενημέρωση με ένα κλικ

ΑΣΕΠ: 124 μόνιμες προσλήψεις στο Λιμενικό – Πώς θα κάνετε αίτηση

«Τρέχουν» οι αιτήσεις στις τέσσερις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που προβλέπουν συνολικά την πρόσληψη 124 ατόμων στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.). Ήδη, από την προηγούμενη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις στις δύο πρώτες προκηρύξεις, ενώ , Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, άνοιξε  η πλατφόρμα και για τις υπόλοιπες!

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του proson, από την προηγούμενη Δευτέρα έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τις δύο πρώτες προκηρύξεις που αφορούν την πρόσληψη 100 Αξιωματικών ειδικότητας Κυβερνητών ή Μηχανικών, μέσω διαγωνισμού με απευθείας κατάταξη και την πρόσληψη 6 Αξιωματικών ειδικότητας Οικονομικού με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου.

Την, Δευτέρα 28 Νοεμβρίου, ξεκίνησαννα δέχονται αιτήσεις οι προκηρύξεις που προβλέπουν την πρόσληψη 18 ατόμων, αποκλειστικά απόφοιτων Νομικής και Πολυτεχνικών Τμημάτων ΑΕΙ.

Η προκήρυξη για 100 θέσεις με απευθείας κατάταξη

Η πρώτη προκήρυξη προβλέπει διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή συνολικά 100 Αξιωματικών Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, προερχόμενων από ιδιώτες.

Η κατανομή και πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει ως ακολούθως:

  1. Ειδικότητα Κυβερνήτη: 40 θέσεις, από πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Πλοιάρχων της ημεδαπής, με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), ως Αξιωματικοί Ε.Ν. Αν οι εν λόγω υποψήφιοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των προκηρυχθεισών στην εν λόγω ειδικότητα θέσεων, οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους, πτυχιούχους Πλοίαρχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της αλλοδαπής και με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.
  2. Ειδικότητα Μηχανικού: 60 θέσεις, από πτυχιούχους Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)/ Μηχανικών της ημεδαπής, με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.), ως Αξιωματικοί Ε.Ν. Αν οι εν λόγω υποψήφιοι δεν επαρκούν για την κάλυψη των προκηρυχθεισών στην εν λόγω ειδικότητα θέσεων, οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους, πτυχιούχους Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) της αλλοδαπής και με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που οι καθορισθείσες θέσεις σε μία από τις ως άνω ειδικότητες δεν καλυφθούν, ούτε από πτυχιούχους Α.Ε.Ν. της ημεδαπής, ούτε της αλλοδαπής, λόγω μη προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων, τότε συμπληρώνονται από υποψηφίους της άλλης ειδικότητας, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης και λαμβάνοντας υπόψη την καθορισθείσα στην προηγούμενη παράγραφο σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση από τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022.

Η προκήρυξη για απόφοιτους οικονομικών

Η δεύτερη προκήρυξη προβλέπει διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) 6 Αξιωματικών Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Οικονομικού με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ιδιώτες πτυχιούχοι τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή, σύμφωνα με το άρθρο του proson, ισότιμων και αντίστοιχων της ημεδαπής ή αλλοδαπής και επιπρόσθετα να κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε οικονομικά θέματα ή διδακτορικό δίπλωμα σε οικονομικά θέματα.

Αιτήσεις από τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022.

Η προκήρυξη για απόφοιτους Νομικής

Η τρίτη προκήρυξη προβλέπει διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), 8 Αξιωματικών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Νομικού με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου.

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ιδιώτες πτυχιούχοι τμημάτων Νομικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής. Οι εν λόγω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε νομικά θέματα ή διδακτορικό δίπλωμα σε νομικά θέματα.

Οι αιτήσεις σε αυτή την προκήρυξη υποβάλλονται από τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022.

Η προκήρυξη για απόφοιτους Πολυτεχνείου

Η τέταρτη και τελευταία προκήρυξη προβλέπει διαγωνισμό για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.) συνολικά 10 Αξιωματικών Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Τεχνικού με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διπλωματούχοι Σχολών Πολυτεχνείων του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου έως και τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022.

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει