Ενημέρωση με ένα κλικ

Εφορία: Αυξήθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη κατά 961 εκατ. τον Σεπτέμβριο

Κατά 961 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν κατά τον μήνα Σεπτέμβριο τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ, καθώς την αντίστοιχη περσινή περίοδο αντιστοιχούσε σε μόλις 353 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο για τον Σεπτέμβριο του 2022 ανέρχεται σε 113 εκατ. ευρώ, οριακά μειωμένο κατά 0,11% από τον Αύγουστο.

Αναλυτικά το Tax Administration Monitor Σεπτεμβρίου 2022, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 ΜΤΒΛ
Συνολικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 113.027.055.133,0 113.150.306.698 -0,11%
Ανεπίδεκτα είσπραξης 26.202.725.351,7 26.169.003.822 0,13%
Πραγματικό Ληξιπρόθεσμο Υπόλοιπο 86.824.329.781,3 86.981.302.876 -0,18%
Πλήθος οφειλετών 4.240.749,0 4.326.092 -1,97%

 

KPI 1 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ    

 

 

 

 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 282.331.673
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 263.827.917
ΜΑΡΤΙΟΣ 271.780.105
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 220.442.514
ΜΑΪΟΣ 225.395.645
ΙΟΥΝΙΟΣ 224.615.345
ΙΟΥΛΙΟΣ 209.897.409
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 175.221.409
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 182.134.888
9ΜΗΝΟ 2.055.646.906

 

 

    ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
KPI 1 2018 2019 2020 2021 2022 2022/2021
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 350.020.554 354.228.686 353.465.865 242.516.019 282.331.673 16,42%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 357.795.501 297.417.622 329.956.257 197.311.010 263.827.917 33,71%
ΜΑΡΤΙΟΣ 277.164.526 272.230.876 183.569.065 186.095.014 271.780.105 46,04%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 310.001.287 241.393.686 146.570.566 187.351.198 220.442.514 17,66%
ΜΑΪΟΣ 261.073.964 244.263.816 164.927.674 187.368.260 225.395.645 20,30%
ΙΟΥΝΙΟΣ 242.199.885 219.496.360 205.991.062 208.855.544 224.615.345 7,55%
ΙΟΥΛΙΟΣ 248.152.712 239.888.433 238.782.140 198.739.717 209.897.409 5,61%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 182.430.799 159.804.219 197.028.361 164.116.122 175.221.409 6,77%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 172.807.572 225.137.578 183.715.951 174.782.479 182.134.888 4,21%
9ΜΗΝΟ 2.401.646.800 2.253.861.277 2.004.006.941 1.747.135.364 2.055.646.906 2.401.646.800

Νέο ληξιπρόθεσμο:

  1.   Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και οι μη φορολογικές κατηγορίες:

Για τον μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριο) το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 961 εκατ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα  353 εκατ(αύξηση κατά 171,8%).

Το 96,56% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 36.259.527 53.190.118 47%
Εισόδημα 41.430.617 367.440.543 787%
Φόροι στην Περιουσία 8.520.686 54.952.381 545%
Πρόστιμα  Άμεσοι 15.728.386 21.629.794 38%
ΦΠΑ 175.684.911 226.111.549 29%
Πρόστιμα Εμμέσων Φόρων 4.900.921 156.724.836 3098%
Δικαστικά έξοδα 6.192.795 5.292.752 -15%
Αχρεωστήτως Καταβληθέντα 2.106.332 1.161.674 -45%
Πρόστιμα ΚΒΣ 13.162.488 6.933.942 -47%
Δάνεια 6.164.395 20.003.896 225%
Λοιπά Πρόστιμα μη φορολογικά 14.568.641 11.077.360 -24%
Καταλογισμοί 4.850.643 3.177.961 -34,48%
ΣΥΝΟΛΟ 329.570.342 927.696.806 181%
Υποσημείωση 1: Σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα έμμεσων φόρων, υπάρχει ακραία τιμή των 150 εκατ. ευρώ από λάθος καταχώριση ποσού από ΔΟΥ, η οποία ναι μεν διορθώθηκε (διαγράφηκε), αλλά αφότου το ποσό έγινε ληξιπρόθεσμο.Υποσημείωση 2: Η σύγκριση των ποσών ληξιπρόθεσμου που προέρχονται από το εισόδημα είναι ανόμοια, καθώς το 2021 η προθεσμία για την καταβολή των δόσεων Ιουλίου και Αυγούστου ήταν η 17η Σεπτεμβρίου (οπότε το ληξιπρόθεσμο που προερχόταν από τη μη καταβολή των δύο δόσεων εμφανίστηκε τον Οκτώβριο 2021), ενώ το 2022 η προθεσμία καταβολής των δόσεων Ιουλίου και Αυγούστου ήταν η 31η Αυγούστου (συνεπώς το ληξιπρόθεσμο που προέρχεται από το εισόδημα εμφανίζεται τον Σεπτέμβριο).

Χωρίς τα ανωτέρω, το νέο ληξιπρόθεσμο Σεπτεμβρίου θα διαμορφωνόταν στα 444 εκατ. ευρώ (δηλ. αύξηση κατά περίπου 25%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και όχι κατά 171,8%.

Για το 9 μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 6,282 δισ., ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 4,159 δισ. (αυξημένο κατά 51%).

Υπενθυμίζω την ακραία τιμή ενός οφειλέτη ύψους 0,8 δισ.

Αντίστοιχα, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τους δύο παράγοντες που αναφέρονται στις υποσημειώσεις, αλλά και της ακραίας τιμής των 0,8 δισ. €, το νέο ληξιπρόθεσμο θα διαμορφωνόταν στα 4,965 δισ. (δηλ. αύξηση κατά 19% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021).

 

2.2. Σε ό,τι αφορά το συνολικό «νέο ληξιπρόθεσμο» που προστέθηκε στα βιβλία μας, εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών:

Για τον μήνα αναφοράς (Σεπτέμβριο), το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 919 εκατ., ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 322 εκατ(αύξηση κατά 185,33%). 

Ομοίως – υποσημείωση 1 & 2.

Για το 9μηνο, το νέο ληξιπρόθεσμο έφτασε τα 5,787 δισ., ενώ την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι είχε φτάσει τα 3,806 δισ. (αυξημένο κατά 52%).

Υπενθυμίζεται η ακραία τιμή ενός οφειλέτη ύψους 0,8 δισ.

Ομοίως ως άνω.

  1. Εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου (εκτός ΜΦΚ):

Σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις μηνός Σεπτεμβρίου (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα €229 εκατ. το 2022, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021 έφτασαν τα €163 εκατ. (αύξηση κατά 40,5%).

    To περίπου 95,5% προέρχεται από τις εξής κατηγορίες:

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022 Μεταβολή
Άλλοι άμεσοι φόροι 24.664.873 34.323.332 39%
Εισόδημα 26.552.176 161.709.805 509%
Φόροι στην Περιουσία 12.592.538 28.789.130 129%
ΦΠΑ 82.866.980 105.714.356 28%
ΣΥΝΟΛΟ 114.726.016 178.285.889 125%

 

Σε ό,τι αφορά το 9μηνο, οι εισπράξεις έφτασαν τα €1,673 δισ. το 2022, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2021 έφτασαν τα €1,215 δισ. (αύξηση κατά 37,6%).

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΜΗΝΑΣ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2018 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2020 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2021 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2022 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2022/2021
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ               461.204.743         462.195.280         425.930.171         334.892.778         350.033.149 4,5%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ          496.209.557       422.238.586       460.807.129       392.099.598       449.849.880 14,7%
ΜΑΡΤΙΟΣ          458.085.538       412.552.761       284.163.496       350.572.787       478.129.209 36,4%
ΑΠΡΙΛΙΟΣ          528.510.780       367.932.556       226.124.044       299.378.691       377.095.826 26,0%
ΜΑΪΟΣ          410.760.698       353.972.485       239.408.565       315.814.377       399.866.652 26,6%
ΙΟΥΝΙΟΣ          394.631.112       363.383.493       279.050.480       342.437.303       391.438.816 14,3%
ΙΟΥΛΙΟΣ          405.839.583       432.322.900       355.334.408       324.301.548       422.235.040 30,2%
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ          418.236.648       395.472.071       300.499.032       296.595.563       376.884.092 27,1%
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ             420.777.064          476.793.696          393.192.369          392.335.667          521.043.353 32,8%
9ΜΗΝΟ                3.994.255.723         3.686.863.829         2.964.509.693         3.048.428.312         3.766.576.017 23,6%

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει