Ενημέρωση με ένα κλικ

ΕΣΥ: Έρχονται 2.250 προσλήψεις νοσηλευτών

“Στα σκαριά” βρίσκονται προσλήψεις στο Ε.Σ.Υ, καθώς σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, 2.250 νοσηλευτές αναμένεται να διορισθούν.

Ειδικότερα στην τροπολογία ορίζεται ο συνολικός αναγκαίος χρόνος για τη λήψη κάθε ειδικότητας (18 μήνες) και εξειδίκευσης (6 μήνες) και καθορίζονται οι εκπαιδευτικές μονάδες αυτών.

Επιπροσθέτως, οι δύο χίλιες διακόσιες πενήντα (2.250) θέσεις ειδικευόμενων νοσηλευτών, καταλαμβάνονται σε ποσοστό 30% από νοσηλευτές ΠΕ κατηγορίας και σε ποσοστό 70% από νοσηλευτές ΤΕ κατηγορίας.

Παράλληλα, καθορίζονται τα προσόντα των υποψηφίων για την απόκτηση της νοσηλευτικής ειδικότητας ή εξειδίκευσης, η διαδικασία επιλογής τους, οι αποδοχές τους, κ.λπ. (θα λαμβάνουν καθ’ όλη την διάρκεια της απασχόλησής τους τον βασικό μισθό του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτικής βαθμίδας του άρθρου 9 του ν. 4354/15 καθώς και τις λοιπές μισθολογικές παροχές που λαμβάνει το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό).

  1. α. Προβλέπεται ότι, την επιστημονική ευθύνη διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος των νοσηλευτικών ειδικοτήτων έχει Τριμελές Συμβούλιο Εκπαίδευσης υπό την οριζόμενη σύνθεση.

β. Ορίζονται, «Συντονιστές Εκπαίδευσης» και «Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης» των ειδικευομένων νοσηλευτών, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος επιλογής τους.

γ. Καθιερώνεται «Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Εκπαίδευσης», για την παρακολούθηση της πορείας της κλινικής και θεωρητικής εκπαίδευσης των ειδικευόμενων νοσηλευτών.

  1. Καθορίζεται ο τρόπος έγκρισης της προκήρυξης των θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για τη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.).

  2. Επικαιροποιείται το πλαίσιο σχετικά με την ανάκληση ή την αναστολή της ισχύος της βεβαίωσης ή της αδείας άσκησης του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος.

  3. Προβλέπεται ότι οι δαπάνες για αναγκαίες διαγνωστικές πράξεις και οι δαπάνες νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των στρατιωτικών και των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετούν σε Αρχές εκτός EE και οι οποίοι έχουν προσβληθεί ή προσβάλλονται από τον κορωνοϊό COVID-19, καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τα ταμειακά διαθέσιμα των οικείων Στρατιωτικών Ακολούθων Άμυνας, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νόμου. Αν αυτά δεν επαρκούν, ζητείται η αποστολή εμβάσματος από το οικείο Γενικό Επιτελείο. Οι εν λόγω ρυθμίσεις καταλαμβάνουν και τα μέλη των οικογενειών των στρατιωτικών και των πολιτικών υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ που διαμένουν με αυτούς.

  4. Παρατείνονται αυτοδικαίως, για δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη τους, (εντός του μηνός Ιουνίου 2020), οι συναφθείσες βάσει της παρ.2 του άρθρου 25 του ν.4613/19, από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων συμβάσεις προσωπικού εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More