Ενημέρωση με ένα κλικ

Προσλήψεις 800 συνοριοφυλάκων – Τα κριτήρια και οι περιοχές

Ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στη β’ προκήρυξη για την πρόσληψη 800 Συνοριακών Φυλάκων στην Ελληνική Αστυνομία. 

Τις προηγούμενες μέρες δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με την κατανομή των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου που θα προσληφθούν για τη στελέχωση Υπηρεσιών Διαχείρισης Μετανάστευσης και Συνοριακής Φύλαξης και σε Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών.

Οι Συνοριακοί Φύλακες αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου επί πενταετή θητεία.

Μετά τη συμπλήρωση πενταετούς θητείας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος βασικής εκπαίδευσης, μπορούν να παραμείνουν μόνιμα στο Σώμα, ύστερα από αίτησή τους και εφόσον κριθούν ικανοί/ές από τα αρμόδια συμβούλια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 303/2003 (Φ.Ε.Κ. Α΄-257).

Η εξέταση των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων περιλαμβάνει υγειονομικές εξετάσεις και ψυχοτεχνικές και αθλητικές δοκιμασίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ

Π.Ε. Λέσβου 240

Π.Ε. Σάμου 180

Π.Ε. Χίου 160

Π.Ε. Κω 100

Νήσος Λέρος 80

Νήσος Σύμη 20

Νήσος Κάλυμνος 10

Νήσος Μεγίστη 10

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Η πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων γίνεται με βάση τα κατωτέρω αντικειμενικά κριτήρια / ιδιότητες των υποψηφίων:

1. Τον γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου ή Πτυχίου ΤΕΕ (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑΛ. Στην κατηγορία Β΄ (20%) ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία του Πτυχίου ΤΕΕ (Β΄ κύκλου) ή ΕΠΑΛ.

2. Την περιοχή κατοικίας τους.

3. Το επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας.

4. Την κατοχή τίτλου σπουδών δημόσιου ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών» ή «Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας». Τίτλοι σπουδών ιδιωτικού ΙΕΚ έστω και αν χαρακτηρίζονται ισότιμοι, δεν λαμβάνονται υπόψη.

5. Την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ως εφέδρων αξ/κών ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως ΕΠΥ ή ως ΕΠΟΠ στις Ενοπλες Δυνάμεις ή στην Προεδρική Φρουρά.

6. Την κατοχή άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου, μοτοσικλέτας ή αυτοκινήτου.

7. Αν είναι τέκνο προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δολοφονήθηκε ή τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και εξαιτίας αυτού.

8. Αν είναι γονέας ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας.

Έως 17/2 οι αιτήσεις για 400 μόνιμους συνοροφύλακες

Εν τω μεταξύ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για την πρόσληψη 400 συνοροφυλάκων οι οποίοι θα διατεθούν -κατά κύριο λόγο- για την ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων στον Εβρο.

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός της ΕΛ.ΑΣ. πριμοδοτεί την εντοπιότητα, καθώς δικαίωμα συμμετοχής έχουν Ελληνες και Ελληνίδες πολίτες, που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από τη γέννησή τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στις οποίες υπάγεται η 4η Περιφερειακή Ενότητα Εβρου, όπου λειτουργούν Υπηρεσίες Διαχείρισης Μετανάστευσης και Συνοριακής Φύλαξης και Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και κατά προτίμηση στην Περιφερειακή Ενότητα Εβρου.

Στον διαγωνισμό προβλέπεται, ακόμα, ότι από τις προκηρυσσόμενες θέσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Εβρου, ποσοστό 5% αυτών επιφυλάσσεται αποκλειστικά για τους υποψήφιους Ελληνες-Ελληνίδες πολίτες, που ανήκουν στη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης.

Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προσκομίζοντας παράλληλα και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, από την έκδοση της παρούσας προκήρυξης μέχρι την ώρα 15.00 της 17-02-2020.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.

Αίτηση που υποβάλλεται ταχυδρομικώς ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν γίνεται δεκτή και δεν θα λαμβάνεται υπόψη για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει