Ενημέρωση με ένα κλικ

ΑΣΕΠ: 34.234 αιτήσεις υποψηφίων για 35 θέσεις σε φορείς πρόνοιας

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 42/11-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τριάντα πέντε (35) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, υποβλήθηκαν  συνολικά 4.195 αιτήσεις υποψηφίων.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης ή και θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω επικουρίας, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 34.234 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 18.301
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 5.776
ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10.157

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει