Ενημέρωση με ένα κλικ

Όλες οι αλλαγές στις εισφορές για το επικουρικό και το εφάπαξ

Αλλαγές στο “καθεστώς” των εισφορών υπέρ της επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ προβλέπει το ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο έφερε σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης στις 24/1.

Μάλιστα οι σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις εκτείνονται από φέτος έως και το 2022. Φέτος, πρώτα απ’ όλα, θα ισχύσει το νέο σύστημα ελεύθερης επιλογής εισφορών (με βάση συγκεκριμένες κατηγορίες) επικουρικού και εφάπαξ για όλους τους ήδη υπόχρεους αυταπασχολούμενους.

Το 2021, θα δοθεί προαιρετικά η δυνατότητα ασφάλισης στο επικουρικό και το εφάπαξ για ασφαλισμένους οι οποίοι μέχρι τώρα αποκλείονται από κάτι τέτοιο.

Τέλος, το 2022, θα μειωθούν οι εισφορές της επικουρικής ασφάλισης, τόσο για τους αυταπασχολούμενους, όσο και για τους μισθωτούς.

Πιο αναλυτικά, όπως προβλέπει το ν/σ:

Τι αλλάζει το 2020

* Από 1.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμμισθοι δικηγόροι, του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. κατατάσσονται σε τρείς ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσόν της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί σε: Ασφαλιστικές κατηγορίες   ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1/1/2020 έως 31/5/2022)

1η κατηγορία                             42

2η κατηγορία                             51

3η κατηγορία                             61

Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία από τις τρεις είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στη πρώτη.

Ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει κατώτερη. H αίτηση επιλογής δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.

Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.

*Για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών, οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, κατατάσσονται από 1.1.2020 σε τρείς ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες             Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ

1η κατηγορία                                     26

2η κατηγορία                                     31

3η κατηγορία                                     37

Για τους μισθωτούς η εισφορά εφάπαξ θα ανέρχεται (όπως ήδη ισχύει) στο 4%

2021: Προαιρετική ασφάλιση στο επικουρικό και το εφάπαξ

Από την 1.1. 2021 στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους:

– οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί

– τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην Ο.Γ.Α.

-τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται, μετά από αίτησή τους, προαιρετικά:

– Oι μισθωτοί, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, που από 1.1.2021 αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία

– απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την εργασία

– απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους, στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ ή άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης για εφάπαξ παροχή ή των εξομοιούμενων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με αυτούς, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, καθώς και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.

– Οι προσλαμβανόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ), στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) και στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΠΥΠΣ) του ΤΕΑΠΑΣΑ, εφαρμοζομένων των διατάξεων που διέπουν τον πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).

2022: Μείωση εισφορών για το επικουρικό

Από την 1.6.2022, μειώνονται οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης, τόσο για τους  αυταπασχολούμενους και τους μισθωτούς.

Όσον αφορά τους αυταπασχολούμενους οι κατηγορίες των εισφορών θα διαμορφωθούν ως εξής :

Ασφαλιστικές κατηγορίες        ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1/6/2022)

1η κατηγορία                                 39

2η κατηγορία                                 47

3η κατηγορία                                 56

Όσον αφορά τους μισθωτούς, οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης, από 1.6.2022 θα πέσουν  στο 6% έναντι 6,5% που θα είναι έως το Μάιο του 2022. Για τους ασφαλισμένους οι εισφορές θα ανέλθουν στο 3% (έναντι 3,25%) και για τους εργοδότες, επίσης στο 3% (έναντι 3,25%).

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει