Ενημέρωση με ένα κλικ

ΟΑΕΔ: Προσλήψεις εκπαιδευτικών στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών

Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών για το σχολικό έτος 2020-2021, ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ.

Aίτηση μπορούν να κάνουν από 04-11-2020 έως 11-11-2020 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία της Σχολής.

Αναλυτικά η προκήρυξη:

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑΜΕΑ Αθηνών σε αναπληρωτές, σε ωρομίσθιο διδακτικό και ειδικό εκπαιδευτικό επιστημονικό προσωπικό, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ. 2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98) για το σχολικό έτος 2020 – 2021,  καλεί όσους ενδιαφέρονται, επιθυμούν και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, όπως προβλέπονται στην υπ΄ αριθμ 26399/Δ1/9316 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2835/Β/5-7-2019), «Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, εκπαιδευτικού, ειδικού επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών και Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης)», το άρθρο 64 του Ν. 4611 (ΦΕΚ 73/Α/17-5-2019-Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί) , την με αριθμ. 1674/33/22-06- 16 απόφαση Δ.Σ. του ‘’Κανονισμού Λειτουργίας της Σχολής’’, την υπ’ αριθμ. 1801/35/28-06-16 τροποποίησή της, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών, που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2178/33/08-07-2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, τις υπ’ αριθμ. 2314/37/22-07-2014, 1524/29/07-06-2016 τροποποιήσεις αυτής, το με αριθμ. 1098/19-10-2020 σχετικό έγγραφο – αίτημα της σχολής, να υποβάλουν αίτηση από 04-11-2020 έως 11-11-2020 με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στη Γραμματεία της παραπάνω Σχολής, για τη δημιουργία πινάκων αξιολόγησης και επιλογής, ωρομισθίων εκπαιδευτικών, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, για την κάλυψη των παρακάτω κλάδων και ειδικοτήτων:

Οι ειδικότητες:

  1. Πηλοπλαστική – Τουριστικά κεραµικά
  2. Αγιογραφία
  3. Δερμάτινων ειδών
  4. Ξυλουργική
  5. ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Στέλεχος (Τηλεκατάρτιση)
  6. Κατασκευή – Σχεδιασµός Ιστοσελίδων
  7. Υπάλληλος Μηχανογραφηµένου Λογιστηρίου

Η αποστολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί μόνο ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά) από τον/την υποψήφιο/α, στη Γραμματεία της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών ΟΑΕΔ, (Λ. Γαλατσίου 19, T.K. 11141, Γαλάτσι, Αθήνα). Περαιτέρω πληροφορίες για την ζητούμενη ειδικότητα, την υποβολή αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την σχετική Προκήρυξη, δίνονται από τη Γραμματεία της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών στα τηλ: 210 2110878, 210-2023687.

Οι πίνακες θα ισχύουν για ολόκληρο το σχολικό έτος 2020-2021 και αφορούν τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (μη προσέλευσης μαθητών κλπ) δεν είναι δυνατή η λειτουργία της παραπάνω ειδικότητας, ο ΟΑΕΔ δεν υποχρεώνεται να προσλάβει υποψηφίους αυτής της ειδικότητας.

Δείτε αναλυτικά τα έγγραφα σχετικά με τη προκήρυξη:

Συμπληρωματική προκήρυξη

Αίτηση

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει