Ενημέρωση με ένα κλικ

Δημόσιοι Υπάλληλοι: Νέες οδηγίες για ευπαθείς ομάδες & άδειες ειδικού σκοπού

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. για τη Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου, ανακοινώνει ντην πρόσληψη 27 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων από 14/08/2020  μέχρι και 24/08/2020.

Για λόγους δημόσιας υγείας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο (σε ένα αρχείο μορφής .pdf ή .tif με όριο χωρητικότητας έως 20mb)  στο email[email protected] ή  [email protected]                                                                ή  αν αυτό δεν είναι δυνατό να αποστείλουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην  ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ,ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 72,  Τ.Κ. 185 47– Ν.ΦΑΛΗΡΟ,  απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης  υπόψη  κ.  ΤΣΙΜΠΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 210-4803537) ή κ. ΓΙΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  (τηλ. Επικοινωνίας: 210 4803612) εντός δέκα (10) ημερολογιακών  ημερών που αρχίζουν από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης                   της παρούσης.

ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ.

Επικοινωνία:
210 4803537, 210 4803612
Δείτε την προκήρυξη εδώ 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει